Vinkelslipmaskiner

  1. Hur byter man skiva på en vinkelslip?

  2. Att byta kapskiva kan vara svårt

    Håll spindellåsknappen intryckt för att låsa spindeln när du byter skiva på en vinkelslipmaskin. Då är bara en hand ledig för att byta skiva med en nyckel, samtidigt som man håller i verktyget.