Bandslipmaskin

  1. Hur förhindrar man spår och repor?

    Den höga bandhastigheten gör bandslipar mycket lämpliga när snabb materialavverkning krävs. Den höga avverkningshastigheten betyder emellertid också att en bandslip tenderar att gräva sig ner i arbetsstycket och orsaka djupa spår och slipdiken. Lyckligtvis finns en lösning på detta problem. En slipram kan monteras på bandslipen, för att säkerställa att den förblir helt planparallell med arbetsstyckets yta. Därigenom säkerställs ett gott slipresultat och risken för slipdiken elimineras, till och med när du slipar bort gamla färg- och lacklager.

    SKILs bandslipar levereras med slipramen ”Equalizer”. Ramens unika konstruktion gör den mycket lätt att montera. Den behöver inte heller demonteras när slipbandet ska bytas.