Bandslipmaskin

  1. Hur man håller ett slipband i rätt läge

    Visste du att slipbanden har en tendens att halka av bandslipmaskinen? Oftast finns det ett vred för att hålla slipbandet i rätt läge. Vredet sitter oftast längst fram på bandslipmaskinen.