Planslipmaskin

  1. Hur man uppnår bästa resultatet vid slipning

    Slipresultatet styrs av flera faktorer. Det är till exempel viktigt att byta slippapper i god tid. Man bör heller aldrig använda samma slippappersark för trä och metall. Slippapperets kornstorlek är ytterligare en viktig faktor.
  2. Starta planslipen innan du lägger an slippapperet mot arbetsstycket. För slipen planparallellt över ytan. Vinkla inte maskinen – det orsakar fula slipmärken. För bästa slipresultat i obehandlat trä, eller när extra fin yta krävs, ska maskinen föras i raka linjer parallellt med träfiberriktningen.
  3. Använd måttligt sliptryck. Om du trycker för hårt på slipen blir resultatet sämre, slippapperet slits fortare, och du tröttar dessutom ut dig i onödan. Vissa planslipar är försedda med sliptrycksindikator som tydligt visar om du ska trycka hårdare eller släppa efter lite.
  4. Vissa planslipar har ställbart varvtal. Detta är till stor hjälp för att få bra resultat i olika material. Det är lämpligt att först prova på en spillbit för att hitta rätt slipvarvtal för det aktuella jobbet.