1. Hur man uppnår optimal prestanda vid sågning

  Beakta nedanstående punkter för att få bästa möjliga resultat vid arbete med tigersåg.

  • Placera arbetsstycket med framsidan nedåt, för att minimera flisning
  • Märk ut en såglinje på arbetsstycket
  • Sätt ett par lager bred tejp över såglinjen för att förhindra flisning
  • Välj lämplig såghastighet (prova på en spillbit)
  • Låt alltid verktyget uppnå maximal hastighet innan du ansätter det mot arbetsstycket
  • Håll stödet stadigt tryckt mot arbetsstycket, för att minimera kast och vibration
  • Låt sågen göra jobbet. Tryck inte för hårt framåt, det gör att bladets hastighet sjunker och arbetet går långsammare

 2. Om du börjar snittet mitt på arbetsstycket – så kallad instickssågning – för att till exempel göra ett urtag vid möbeltillverkning, måste du även beakta nedanstående punkter.

  • Använd ett tjockt blad och montera det med tänderna uppåt
  • Luta verktyget så att bladet inte rör vid arbetsstycket
  • Starta verktyget och ansätt försiktigt bladet mot arbetsstycket
  • Såga längs den markerade såglinjen på arbetsstycket tills sågen tränger igenom