Varmluftspistol

  1. Överbelastningsskydd

    Det kanske är lätt att glömma, men en varmluftspistol kan faktiskt lätt bli överhettad. Orsaken är värme som reflekteras från arbetsstycket tillbaka till pistolen. Detta kan gå fort och ofta märker användaren inget förrän varmluftspistolen redan är skadad eller förstörd, och därför har de flesta varmluftspistoler inbyggt överhettningsskydd.

    De flesta varmluftspistoler har ett överhettningsskydd som slår från värmeelementet när temperaturen når den övre temperaturgränsen, men låter fläkten fortsätta gå för att kyla motorn. När normal temperatur är återställd återinkopplas värmeelementet automatiskt. Allt detta sker automatiskt och utan att du ens märker det - du kan koncentrera dig helt på arbetet.

    Vissa varmluftspistoler har elektronisk reglering som håller konstant temperatur. Detta överhettningsskydd fungerar automatiskt, så att du problemfritt kan använda specialmunstycken med liten diameter för olika lödnings, avlödnings- och svetsjobb. Utan att du behöver tänka på det, eller ens märker det, styr elektroniken maximitemperaturen genom att reglera ner när temperaturen närmar sig överhettningsgränsen.