Överfräsmaskin

  1. Vad används en överfräsmaskin till?

    En överfräsmaskin är ett skärverktyg som roterar med hög hastighet. Den används ofta för att göra spår, skapa dekorativa profiler längs kanter i trä och för att urholka. Överfräsborr finns i olika former och storlekar, beroende på hur hårt det trä eller annat material som ska bearbetas är och på vilken typ av fräsning man vill ha.