Bygg en bastu

86% of 100%
Det finns olika möjligheter när du bygger en bastu. Bastuhytter finns i standardstorlekar och som gör det själv-satser. Alternativt kan du låta bygga och installera en efter dina egna specifikationer. Om du vill bygga din egen bastu av en gör det själv-sats av standardtyp, visar denna steg för steg-anvisning från SKIL hur du gör. Vi börjar med generell information om bastubygge. Läs hela denna steg för steg-anvisning innan du börjar. Vi vägleder dig genom de steg som krävs för att bygga en bastu i massiv furu av önskad storlek.
 1. Var ska du placera din bastu?

  Om du vill bygga bastu i bostaden, i ett rum eller garage, måste bastun förstås få plats i det tillgängliga utrymmet. Mät höjd, längd och bredd och tänk över eventuella besvärliga hörn eller kanter. Om du ska bygga din bastu i trädgården har du vanligen större frihet i fråga om storlek. I de flesta fall kan du bygga en bastu i trädgården utan problem, under förutsättning att du inte överskrider dessa mått.

  Du kan också bygga bastu i ett befintligt skjul eller garage, eller i trädgården. Det är klokt att kontakta de lokala myndigheterna för att ta reda på om du behöver bygglov.

 2. En bastumodell som passar

  När du mätt det utrymme där du vill bygga bastun, kan du börja leta efter en modell som passar i utrymmet. Det finns många olika bastuhytter, från kompakta för två personer till större kammare för flera personer. När du beräknar det utrymme som behövs är det viktigt att komma ihåg att dörren alltid ska öppnas utåt.
 3. Vilket träslag ska du välja?

  Alla träslag är inte lämpliga för bastubygge. Hårda träslag, som teak och ek, kommer att börja lukta med tiden, och är därför mindre lämpliga. Furu passar bra, är snyggt och inte så dyrt. Du kan välja mellan ett fackverk med isolering och vertikala plankor eller kraftiga, liggande brädor (som en stockstuga).
 4. Montera bastun på stabilt underlag

  Bastun måste monteras på stabilt underlag. Det kan vara golvplattor inomhus eller marksten eller betong i trädgården. Grunden måste vara stabil, materialet är inte lika viktigt.
 5. Isolering håller kvar värme

  Du kan isolera bastuns fackverk med olika material, som glasull, stenull eller kork. Kork är den mest miljövänliga lösningen, men också den dyraste. Du måste placera ett fuktskyddande membran på bastuns insida, för att förhindra att fukt tränger in i isoleringen.
 6. Ventilationen är mycket viktig

  Utöver isoleringen är ventilationen viktig för luftflödet. Syre måste komma in hytten utifrån.
 7. Uppvärmning av bastu

  Du måste naturligtvis ha en värmekälla i bastun. Det finns olika alternativ. 1) En hytt med infravärme är inte så mycket en bastu som en uppvärmd hytt, med maximal temperatur omkring 40 till 60 °C. Infravärme fungerar med hjälp av infraröd strålning. Denna strålning verkar på djupet, vilket gör att den främst är lämplig för personer som har värk i muskler och leder eller lider av reumatism. 2) Ett elektriskt bastuaggregat är det vanligaste alternativet i bostäder. Du måste välja en värmare som har tillräcklig effekt för att värma upp hela bastun. Värmaren bör anslutas till strömförsörjning med korrekt avsäkring, med korrekt isolerad kabel med tillräcklig ledartvärsnittsarea. 3) Vedspisar är mindre lämpliga för en liten bastu eller en bastu utomhus. En vedspis måste förses med rökutlopp, vilket normalt inte är ett problem i trädgården. En vedspis ger en speciell stämning. Vilken typ av bastu du ska välja beror på vad du vill uppnå och hur du vill att den ska se ut.
 8. Uppvärmning av bastun

  Av säkerhetsskäl och komfortskäl bör bastuns värmekälla förses med temperaturreglering med en digital eller analog styrenhet. Styrenheten gör det lättare att åstadkomma behaglig temperaturökning. Kroppen behöver nämligen tid att vänja sig vid värme vid varje användning.
 9. Komma igång

  Se till att ha verktyg av god kvalitet till hands, för bästa upplevelse. Det minimerar stress, problem och irritation under arbetet. Läs anvisningarna noga och ta ett steg i taget. Var noggrann med bastuns ventilation för att säkerställa att inte stora mängder varm luft kan tränga ut.
 10. Montering steg för steg

  Med dessa steg för steg-anvisningar bygger du en bastu av solid furu för installation i ett befintligt skjul, i trädgården eller i bostaden. Bastun är omkring 205 cm hög, omkring 200 cm bred och omkring 200 cm djup. Bastun är avsedd för 2 till 4 personer och finns som gör det själv-sats, med bastuaggregat på 5 kW/380 VAC eller 5 kW/220 VAC, aggregatskydd, två lavar, två nackstöd, dörr av härdat, tonat isolerglas, bastubelysning samt termometer.
 11. Före montering

  Läs alla dessa steg för steg-anvisningar innan du börjar, för att minimera risken för fel och skador. För att vara säker på att få glädje av din bastu i många år, måste brädor och bjälkar sammanfogas noggrant och tätas korrekt. Väggarna kommer att behöva dras åt med tiden, eftersom man måste kompensera för virkets naturliga torkning och krympning. Små springor mellan plankorna är tecken på att strukturen måste dras åt. Trä är en naturprodukt med mångsidiga egenskaper. Inspektera samtliga plankor innan du börjar, för att vara säker på monteringen och slutförandet av bastun går så bra som möjligt. Om några plankor är av något lägre kvalitet kan du använda dem på ställen där de är mindre synliga.
 12. Montering av bastuns väggar

  - Golvet måste vara horisontellt om strukturen ska bli solid och stabil. - Minsta arbetshöjd är 2,2 m. - Bastun måste placeras minst 5 cm från vägg. - Utrymmet där bastun placeras måste vara adekvat ventilerat.
 13. Elinstallation

  Elinstallation måste utföras av behörig elektriker i enlighet med gällande föreskrifter i installationslandet. Strömförsörjningskabeln ska anslutas till ett jordat nätuttag, 230 VAC, med separat säkring på minst 16 A. Nätuttaget bör vara placerat omkring 20 cm ovanför bastun.
 14. Montera basen

  Sätt hörnstyckena och bottenbrädorna på plats. OBS! Hörnstyckena kan se olika ut beroende på vilken gör det själv-sats du valt. Var noga med att placera dem korrekt. Se till att placera dem minst 5 cm från vägg.
 15. Skruva fast bottenbrädorna på plats

  Fixera de fyra bottenbrädorna vid hörnstyckena med skruvar.
 16. Sätt de gängade stängerna på plats

  Placera de gängade stängerna i bottenbrädorna och montera brickor och muttrar. De används för att dra samman väggbrädorna när de lagts på plats, för att säkerställa god täthet.
 17. Dra in elkabeln

  För elkabeln genom öppningen i balken på framsidan, så att omkring 65 cm kabel finns på insidan.
 18. Lägg väggbrädorna på plats

  Placera de 15 väggbrädorna på tre sidor, så att de gängade stängerna löper genom samtliga brädor, inklusive toppbrädorna. Placera sedan de korta väggbrädorna på framsidan och dra elkabeln genom den vänstra brädan hela vägen upp till den 12:e brädan.
 19. Dra ut elkabeln genom överkanten

  Sätt de två korta brädorna på plats och dra ut elkabeln genom överkanten.
 20. Montera dörrkarmen

  Placera dörrkarmen med härdglasdörren i öppningen på framsidan. Sätt fast gångjärnen med skruvarna i hålen i dörrkarmen. Montera handtaget och dra åt med handkraft.
 21. Montera av toppbrädan (nr 15) på framsidan

  Lägg slutligen toppbrädan på plats och dra ut elkabeln genom den.
 22. Knacka samman brädorna uppifrån

  Lägg ett trästycke ovanpå den övre brädan och knacka uppifrån med en slägga, så att väggbrädorna pressar tätt intill varandra utan mellanrum. Detta kan även göras under arbetet, för att säkerställa att alla väggbrädor är horisontella.
 23. Säkra överkanten

  Lås överkanten med skruvar och de 8 medföljande metallplattorna.
 24. Dra åt de gängade stängerna

  Dra åt de 8 gängade stängerna uppifrån med sexkantmutter och bricka. Använd en 13 mm mutter och skruvnyckel och dra åt bastuns fyra sidor jämnt. Upprepa detta steg efter ett antal timmars användning vid upp till 70 °C. Bastuns väggar krymper omkring 2,5 cm under användning. Om bastun används regelbundet kommer du att behöva dra åt väggarna upp till en gång i veckan under de första sex månaderna.
 25. Elanslut styrenheten

  Hur elanslutningen ska utföras beror på typ och märke på bastuaggregat och styrsystem (se anvisningarna för elinstallation för styrenheten).

  Borra två hål för kablarna för belysning och termostat bakom styrenheten.

  Montera styrenheten på framsidan med två 80 mm skruvar.

  Skruvarna låses på plats med plastbrickor. Senare kan du täcka dem med lock.

  Elanslut bastuaggregatet:

  Utför all kabeldragning innan aggregatet monteras. Det är lättare att montera aggregatet fristående än när det är monterat på väggen. Följ anvisningarna för elinstallation av aggregatet.

 26. Montera vattentråget

  Montera vattentråget innan aggregatet monteras. Montera de två skenorna för vattentråget med fyra gängpressande skruvar (12 x 4 mm). Vattentråget skjuts på plats när aggregatet är monterat.
 27. Bastuaggregat och tillbehör

  Aggregatet får endast monteras i en bastu byggd av obehandlad, kådfri furu. Kontrollera nedanstående punkter. • Spänning 220 eller 380 VAC samt säkring • Villkoren för elanslutning av aggregat är uppfyllda • Aggregatets kapacitet är lämplig för bastuns volym • Användningsförutsättningarna för aggregatet är uppfyllda Det valda bastuaggregatet på 8 kW är lämpligt för en bastu med volym 7 till 11 m3. Aggregatets angivna kapacitet är baserad på konstant omgivningstemperatur 18 °C i en väl isolerad bastu med korrekt ventilation. Avståndet mellan aggregatet och den vänstra väggen är 100 mm, höjden till aggregatets överkant är 600 mm, avståndet mellan aggregatet och den högra väggen är 120 mm.
 28. Fastsättning av bastuaggregat

  Bastuaggregatet monteras på den vänstra sidan, eftersom det är där strömförsörjningen finns. Borra fyra hål för att montera väggplattan. Det första hålet ska borras 220 mm från sidoväggen på höjd 570 mm, det andra hålet ska borras ytterligare 351,5 mm från sidoväggen. Borra ytterligare två hål, 150 mm rakt nedanför de två första hålen. Borra hålen till 3,5 mm djup, för att säkerställa att virket inte spricker.
 29. Luftcirkulation

  En luftintagsöppning måste tas upp nedtill i väggen bakom bastuaggregatet. Öppningens area ska vara minst 3000 mm2 för att släppa in luft. En ventilationsöppning med samma storlek ska tas upp i den motsatta väggen.
 30. Ventilationsöppning

  Montera ventilationsluckan över öppningen mellan bräda 5 och 7 på den vänstra väggen.
 31. Montera aggregatskyddet

  Börja med att montera aggregatskyddets båda delar i vinkel. Aggregatskyddets överkant ska placeras 120 mm ovanför aggregatets överkant (inklusive stenar). Följ minsta avstånd enligt bilden nedan. Skruva inte fast aggregatskyddet i väggen förrän aggregatet är monterat.
 32. Bastustenar

  Använd aldrig bastuaggregatet utan stenar. Stenarna bör rengöras med färskvatten innan de placeras på aggregatet. Placera stenarna löst bredvid varandra, så att de inte blockerar luftflödet. Lägg de största stenarna på plats först och fyll sedan på med de mindre stenarna. Var noga med att inte ändra avstånden mellan värmeelementen när stenarna läggs på plats. Stenarna får inte göra att de elektriska elementen kommer i kontakt med varandra. Byt ut skadade eller trasiga stenar för bästa aggregatfunktion. Stenar mellan 30 och 60 mm fungerar bäst.
 33. Termostat

  Montera termostaten där elkabeln kommer in i bastun. Täck den med en U-formad träbit och skruva fast på plats.
 34. Belysning

  En enda lampa, godkänd för användning i bastu, får monteras på 500 mm avstånd från aggregatet. Anslut elkabeln till anslutningsklämman på belysningsarmaturen. Skruva fast de två fästena på väggen där elkabeln kommer in. Använd inte ljuskällor med högre effekt än 25 W. Följ anvisningarna nedan för att montera lampskärmen. Doppa båda ändarna av den mittre delen av lampskärmen i trälim och fäst den mitt i den inre slitsen (1) i de två fästena. Doppa de andra två delarna av lampskärmen i trälim och placera dem in de yttre slitsarna (2) i fästena.
 35. Toppstycken och takskivor

  Gör en markering 100 mm från väggarnas överkant för reglarna. Skruva fast reglarna på den främre och den bakre väggen. Skruva fast de övriga reglarna på samma höjd mellan den främre och den bakre väggen. Detta kan också göras inifrån bastun. Lägg takskivorna löst på reglarna.
 36. Avslutning och tätning av tak

  Fyll utrymmet mellan väggarna och taket med de medföljande isoleringsremsorna. Fäst inte takskivorna vid bastuns överkant förrän bastun är helt torr och åtdragen. Det tar sex månader. Under väntetiden kan du fästa toppstyckena vid de övre horisontella brädorna. Fäst dem inte vid de vertikala ståndarna, de horisontella brädorna kan alltid sjunka till följd av krympning.
 37. Montera lavarna

  Fäst reglarna för lavarna på sidoväggarna. Montera de korta bitarna på reglarna för att förhindra att laven rör sig. Placera de övre 25 mm från väggen, till vänster respektive höger om laven. Den nedre laven, som har måtten ut 185 x 60 mm, ska monteras i höjd med nedre kanten av väggbräda nr 4. Den övre laven, som också har måtten ut 185 x 60 mm, ska monteras i höjd med övre kanten av väggbräda nr 6. Använd skruvar 5 x 60 mm.
 38. Nackstöd och golvtrall

  Den nedre laven kan dras ut. Slutmontera lavarna med sex 10 mm breda läkter, 2 st. nackstöd samt golvtrall 1000 x 50 mm.
 39. Användning av utrymmet ovanpå bastun

  Bastuns utvändiga höjd är 205 cm, medan genomsnittlig takhöjd i en modern bostad är 265 cm. Det innebär att det finns ett utrymme ovanför bastun, som kan användas för förvaring. Du kan avgränsa utrymmet med två luckor i samma stil som bastun. Om det finns plats invid bastun kan du överväga att bygga upp väggar av lättbetongblock och installera en dusch med varmt och kallt vatten samt avlopp.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Bygg en bastu

4.3
4.3 of 5

32 totalt

 • 5
  21
 • 4
  6
 • 3
  2
 • 2
  0
 • 1
  3