Bygg en lådbil

70% of 100%

Ursprungligen tillverkades lådbilar av gamla trälådor. Barnen monterade helt enkelt en trädlåda på hjulen till en gammal barnvagn och hade roligt med resultatet. Numera används begreppet om en hemgjord kärra med låg ram. Den har ingen motor eller annan inbyggd kraftkälla.

Man brukar knuffa fram lådbilar, men man kan också låta dem rulla utför en backe. Det finns gott om populära lådbilstävlingar. En lådbil kan styras på olika sätt – med linor och pedaler eller handtag, eller med en vridbar framgaffel och styret från en gammal cykel. En enkel lådbil bör bara användas i låg fart, men det är klokt att förse din lådbil med bromsar.

Material
- Bräda, cirka 50 x 225 mm, längd 120–150 cm
- 2 brädor, 45 x 120 mm, längd 540 cm
- 11 brädor, 10 x 150 mm, längd x 50 cm
- Extra virke som stöd för sätet  
- 2 runda metallstänger med lämplig axeldiameter
- 4 st. hjul
- Träskruvar
- Metallbrickor
- Muttrar och skruvar
- Saxsprintar
- Linor för styrning
 

 1. Mått

  Lådbilen blir omkring 1,2 till 1,5 meter lång och cirka 75 cm bred. Höjden beror på hjulens diameter. Ju större hjulen är desto högre över marken kommer du. Lämpliga mått beror också på vem som ska köra lådbilen. Du kan anpassa måtten efter dina önskemål. Detsamma gäller val av material för ram, hjul, styrsystem, bromsar och säte.

 2. Lådbilens hjul

  Lådbilen behöver fyra hjul med samma diameter. Du kan hitta olika typer av hjul i gör det själv-affärer, till exempel skottkärrehjul. Du kan också använda hjul från en gammal barnvagn eller från en barncykel. Det kan vara svårt att hitta metallaxlar med rätt diameter för hjulen. Du kan använda bitar av räcken eller staketstolpar, eller du kan hitta metallstänger i en gör det själv-affär. Vi använder hjul från en skottkärra, med diameter 360 mm och axlar med diameter 20 mm. Lådbilens hjul låses på axlarna med brickor och saxsprintar.

 3. Axlar av metall

  Borra fyra hål med 5 mm diameter i metallaxlarna, som har diameter 20 mm och längd 750 mm. Utgå från mitten och borra hål till vänster respektive höger, med 100 mm mellanrum. Dessa hål används för att skruva fast axeln stadigt på lådbilens fram- respektive bakbalk. Borra två hål i vardera änden av axeln för saxsprintarna som håller fast hjulen. Avståndet mellan hålen ska bara tillräckligt för hjulnavens bredd + brickor + spel.

  De skottkärrehjul vi har valt har diameter 360 mm, däckbredd 85 mm, axelhål 20 mm diameter och navbredd 75 mm. Därför placerar vi de två hålen för sprintarna vid: 75 mm + 2 x bricktjocklek 3 mm = 6 mm + 2 x spel 2 mm på vardera sidan = 4 mm, totalt 85 mm. Avståndet mellan den inre saxsprinten och bakbalken är cirka 10 mm på vardera sidan.

 4. Lådbilens bakbalk

  Bakbalken och den styrande frambalken tillverkas av virke med dimension 45 x 120 mm, längd 540 mm. Båda balkarna har ett spår i mitten för metallaxeln. Spåret är 20 mm brett och 15 mm långt och löper längs hela balkens längd. Använd en cirkelsåg, inställd på 15 mm djup, för att göra två parallella snitt i balken. Dessa snitt är spårets sidor. Avlägsna virket mellan spåren med stämjärn. Det är ännu lättare att fräsa ut spåret med en handöverfräs. Skruva sedan fast axeln stadigt mitt på bakbalken.

 5. Lådbildens styrande frambalk

  Montera sedan frambalken på lådbilen på samma sätt som bakbalken, men först måste du förse den med en skruv M12, längd 12 till 16 cm. Borra ett hål med 12 mm diameter genom mitten av den styrande frambalken. Borra en försänkning för skallen på skruven M12, cirka 30 mm djup, med ett 20 mm borr.

  1. Knacka ned skallen på skruven M12 stadigt i den 30 mm djupa försänkningen, så att skruven inte kan rotera under monteringen.
  2. Placera metallaxeln mitt på den styrande frambalken.
  3. Skruva ihop stadigt.
 6. Lådbilens ram

  Avståndet mellan lådbilens fram- och bakbalk bör väljas så att det finns plats för den främre, styrande balken att vridas utan problem. Nästa steg är att tillverka en ram med längd 150 cm, av 220 mm breda brädor. Använd inte fiberplattor eller liknande, trä har bättre vädertålighet. Borra hål med ett 12 mm borr 18 cm från framänden och tryck in skruven du satte mitt på den styrande frambalken. Montera sedan bakbalken under lådbilens ram.

 7. Montering av styrande frambalk

  Den styrande frambalken pivoterar i förhållande till lådbilens ram runt den ovan nämnda skruven M12. Skruven har en ogängad skuldra närmast skallen. Det måste naturligtvis finnas visst spel, så att den styrande frambalken kan pivotera fritt. Sätt två stora metallbrickor på skruven M12 och applicera fett mellan brickorna och skruven. Tryck den utstickande änden av skruven M12 genom hålet i ramen, placera en metallbricka på skruvens gängande ände och montera två sexkantmuttrar M12 på skruven. Du kan också använda självlåsande Nyloc-muttrar för att förhindra att skruvförbandet vibrerar loss. Om du använder vanliga låsmuttrar, dra åt dem mot varandra med lämplig skruvnyckel.

 8. Montering av hjul

  Hålen i axlarnas ändar används för att låsa hjulen på plats med brickor och saxsprintar. Kontrollera att hjulen kan rotera fritt och applicera fett på axeländarna för att minska slitaget. Det är klokt att applicera mer fett med några veckors mellanrum. Om du använder luftgummihjul bör de monteras med ventilerna på insidan.

 9. Tips

  Om du monterar en krok framtill på lådbilen blir det lätt att dra den framåt.
 10. Sits

  Det är klokt att sätta en bra sits på lådbilen, och det är enkel att tillverka. Du behöver fem brädor, längd 50 cm, för själva sätet och ytterligare fyra brädor av samma längd för ryggstödet. Skruva fast ytterligare två brädor, av samma bredd och längd cirka 45 cm, på vardera sidan på sätets undersida. Därmed kan sätet skruvas fast stadigt på ramen. Placera ryggstöder av fyra brädor i vinkel mot sätets bakre bräda. Tillverka två trekantiga bitar, med vinklar omkring 60°, och skruva fast mot ryggstödets brädor och sätets bakkant. Du kan lägga en kudde på sätet för att göra det bekvämare.

 11. Ändstopp för styrande frambalk

  Ändstoppet för den styrande frambalken monteras under ramen. Detta ändstopp är en säkerhetsanordning som hindrar frambalken från att vridas för långt i förhållande till ramen, vilket kan skada förarens fötter eller göra att lådbilen välter.

 12. Broms

  Bromsen tillverkas av en rörlig spak med sågade spår i, eller med en bit däckgummi på änden, så att den inte slits så fort.

  Skruva fast bromsspaken stadigt vid ramen. Bromsspaken kan placeras på höger eller vänster sida. När spakens övre ände dras bakåt pressas den nedre änden mot marken och bromsar lådbilen. Montera gärna en förstärkningskloss på ramen.

 13. Styrning

  För det enklaste styrsystemet borrar vi två horisontella hål för styrlinan i vänster respektive höger ände av den styrande frambalken. Borra hålen snett genom frambalken, så de kommer ut halvvägs in på översidan. Du kan naturligtvis också fästa styrlinorna med två ögleskruvar. Knutarna på linan måste vara så stora att de inte kan passera genom hålen. Fäst en kort bräda i linans överände så att den inte skär in i förarens händer.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Bygg en lådbil

3.5
3.5 of 5

857 totalt

 • 5
  371
 • 4
  150
 • 3
  71
 • 2
  53
 • 1
  212