Bygg en trädkoja

82% of 100%

Genom att bygga en trädkoja i trädgården kan du samtidigt lära barnen att tycka om naturen. Trädkojan byggs naturligtvis i ett träd, med ett golv som också fungerar som stödram. Trädkojan har ett öppet däck, som man når via en fast trappa eller stege, eller en repstege.

Säkerhet
Trädkojan måste vara stadigt konstruerad. Ta dig tid att se till att den blir det. Exakt hur trädkojan ska byggas beror på hur det ser ut i just din trädgård, men du kan använda dessa steg för steg-anvisningar som vägledning. Du kan använda olika slags trä som material.

Material
Brädor, träbjälkar, takplattor eller korrugerad plåt.

 1. Välj ett träd

  Välj ett friskt träd med lämplig form – det är avgörande för att trädkokan ska bli solid och stabil. Lämpliga träd för en trädkoja är bokar, ekar, lönnar och stora tallar. Ett träd med stark, robust stam, kraftiga grenar och djupa, fast förankrade rötter är en bra bas för din trädkoja. Trädet får inte ha några tecken på sjukdomar, skador eller parasitangrepp, som kan försvaga trädkojan. Konsultera gärna en expert om du inte är säker på om trädet är lämpligt. En trädexpert vet hur man skyddar trädet och behandlar sjukdomar och parasitangrepp, och kan hjälpa dig att välja rätt träd innan du börjar bygga din trädkoja!

 2. Ta reda på om du behöver tillstånd

  Innan du börjar, ta reda på om det krävs tillstånd för att bygga trädkojan. Om så behövs, kontakta kommunen och fråga om det finns några lokala föreskrifter eller liknande, som höjdbegränsningar, som kan påverka byggandet av din trädkoja. På vissa orter måste man ansöka om tillstånd innan man kan bygga en trädkoja. Det kan även finnas begränsningar om några av träden i din trädgård är skyddade.

  Det är också klokt att prata med grannarna först – det är bra för grannsämjan och förebygger senare klagomål. Trädkojan kan störa grannarnas utsikt eller kan ge insyn i deras bostad och därmed verka störande. Du bör också kontakta ditt försäkringsbolag för att förvissa dig om att trädkojan omfattas av din hemförsäkring. Om så inte är fallet kommer skada eller förlust som orsakas av trädkojan inte att ersättas av försäkringen.

 3. Välj placering

  När du valt ut det lämpligaste trädet måste du bestämma vilken typ av trädkoja du vill bygga. För en vanlig trädkoja på 3 x 3 meter, välj ett träd vars stam är minst 30 cm i diameter. Beräkna diametern genom att mäta runt stammen med ett måttband där du vill bygga trädkojan. Dividera sedan den uppmätta omkretsen med π (3,14) för att få diametern. Det är också viktigt att först kontrollera hur trädkojans bas ska placeras i trädet. Mät noggrant ut var du måste såga i stammen och grenarna. Lämna gott om fritt utrymme runt trädstammen. Hur tjocka stöttorna behöver vara beror på den aktuella situationen och på plattformens storlek.

 4. Stöttning av trädkojan

  Trädkojan kan stöttas på olika sätt. Oavsett vilken metod du väljer måste du komma ihåg att trädet kommer att röra sig fram och tillbaka när det blåser. Du måste säkerställa att denna rörelse inte kommer att skada trädkojan. Det finns olika sätt att stötta trädkojan.

  1) Fastskruvad i trädet
  Detta innebär att plattformens stöttor skruvas fast direkt i trädstammen. Detta är det vanligaste sättet att stötta plattformen. Denna metod medför dock störst risk att skada trädet, även om du kan minimera risken genom att använda lämpliga material.

  2) Upphängning
  Den här metoden innebär att trädkojan förankras i höga, kraftiga grenar med rep, vajrar eller kedjor. Denna metod fungerar dock inte i alla träd, och den är inte lämplig för tunga kojor. Den är till exempel idealisk för en enkel plattform, utan tunga väggar och tak.

  3) Markstöttor
  Markstöttorna grävs ned i marken invid trädet, men är inte fastsatta i själva trädet. Lämna gott om plats runt plattformen, så att trädet kan röra sig fritt med vinden. Denna metod medför minst risk att trädet skadas.

 5. Tillträde till trädkojan

  Innan du börjar bygga din trädkoja måste du bestämma hur man ska klättra upp till den. Tänk på barnens säkerhet! Vägen upp till trädkojan måste vara stadig och säker. Detta kan åstadkommas på olika sätt.

  1) Repstege
  Du kan tillverka en sådan här stege av rep och ett antal korta stegpinnar som du fäster på repet ovanför varandra, hela vägen från marken till trädkojan. Du kan behöva öva dig på att använda repstege – det kan kännas lite vingligt när du klättrar upp.

  2) Fast stege
  Detta är en vanlig stege, som du kan köpa var som helst. Den ger ett snabbt och enkelt sätt att klättra upp till trädkojan.

  3) Fast trappa
  En fast trappa är det säkraste sättet att nå trädkojan. Om du bestämmer dig för att använda fast trappa är det lämpligt att montera ett räcke bredvid trappan för att förbättra säkerheten.

 6. Hinder

  Ska man bygga trädkojan runt grenar som är i vägen, eller är det bäst att ta bort dem? Hinder kan påverka trädkojans konstruktion. Det kan ofta vara en utmaning att anpassa konstruktionen till trädets oregelbundna form. Men när det är klart kan du vara nöjd med resultatet!

 7. Säkerheten framför allt

  När du ska börja bygga din trädkoja ska du komma ihåg att risken att falla är den största faran. Nedanstående åtgärder kan minska risken.

  1) Placera inte trädkojan för högt upp
  Om trädkojan placeras för högt upp kan det vara farligt för barn att använda den. Placera därför inte plattformen högre upp än 1,5–2,5 meter.

  2) Bygg ett skyddsräcke runt plattformen
  Ett skyddsräcke runt plattformen bidrar till att hindra barn från att falla ned. Skyddsräcket runt plattformen bör vara 70 till 90 cm högt med högst 10–15 cm avstånd mellan de vertikala ståndarna.

  3) Täck marken med mjukt material
  Du kan täcka marken under trädkojan med mjukt naturmaterial, som träflis. Det förhindrar inte fall, men det ger mjukare landning!

 8. Fastsättningspunkter

  Ett träd med grenar i V-form ger särskilt starkt stöd för trädkojan, eftersom det betyder att du får 4 fästpunkter i stället för bara 2. Borra hål vid de 4 fastsättningspunkterna på motsatta grenar. Använd 10 mm borr och se till att hålen blir horisontella och placerade på samma höjd (A). Om hålen inte är i samma höjd blir kanske inte plattformen horisontell.

 9. Bjälkar

  Mät avståndet mellan fästhålen på båda sidorna av grenarna och märk ut avståndet (A) på de 2 bjälkarna. Kontrollera att avståndet är detsamma på vänstra respektive högra delen av bjälkarna. Utgå från denna referenspunkt, dra en 5 cm lång linje åt vänster och höger (total längd 10 cm) och markera ändarna. Upprepa vid bjälkarnas andra ände. Borra hål, diameter 12 mm, vid vardera änden av de uppritade linjerna. Såga med en figursåg ut en 12 mm bred slits mellan de 2 borrade hålen. Detta är nödvändigt för att trädet ska kunna röra sig fritt med vinden utan att trädet splittras eller plattformen skadas.

 10. Bjälkar (forts.)

  Fixera de 2 bjälkarna vid trädet på den markerade höjden med 4 st. träskruvar med sexkantskalle, diameter 12 mm och längd 200 mm. Placera brickor mellan skruvskallarna och bjälken. Upprepa vid bjälkens andra ände på motsatta sidan av trädstammen. Kontrollera att båda bjälkarna är på samma höjd och att de är parallella. Genom att förborra fästhålen undviker du att stammen, grenarna eller bjälkarna spricker. Om trädkojan är tung bör du överväga att använda kraftigare bjälkar.

 11. Tvärbjälkar

  Montera 4 st. tvärbjälkar, 50 x 150 mm, med jämna avstånd och parallellt med varandra. Fixera tvärbjälkarna med 80 mm långa spånskiveskruvar. Montera sedan 2 st. bjälkar, 50 x 150 mm, på ändarna av de 4 tvärbjälkarna, med 80 mm långa spånskiveskruvar.

  OBS! Plattformen måste placeras i rät vinkel mot de 2 bjälkarna, eftersom golvbrädorna annars inte kommer att passa korrekt.

 12. Balkskor

  Montera plattformen på tvärbjälkarna med 8 st. balkskor. Kontrollera att strukturen är horisontell och att alla vinklar mellan bjälkar är räta. Montera 4 st. balkskor på vardera sidan av plattformen.

 13. Stöttor under plattformen

  Plattformen är fortfarande lite instabil, men nästa steg är att fixera den med 2 st. stöttor, 30 x 100 mm. Dessa stöttor fästs vid plattformen med 2 st. balkskor. Fäst stöttornas nedre ändar vid trädets grenar.

  Såga av stöttornas övre ändar i lämplig längd och cirka 45° vinkel, beroende på hur just din trädkoja ser ut. Fixera stöttorna vid plattformens insida med 2 st. balkskor. Låt stöttornas nedre ändar överlappa varandra och sätt ihop dem med en 100 mm lång skruv M8 eller en gängad stång. Placera brickor mellan skruvskallen och virket.

 14. Montera trädkojans golvbrädor

  Mät noggrant ut var det ska vara hål i golvet för att passa runt stammen och grenarna. Avståndet mellan brädorna ska vara cirka 10 mm. Om så behövs, använd figursåg för att såga ut runda öppningar där stammar och grenar ska passera genom golvet. Fixera golvbrädornas ändar med minst 2 skruvar vardera. Använd trappstege eller stege vid arbetet och se till att det färdiga golvet är fritt från stickor.

 15. Räcke

  Montera 80 cm höga ståndare i plattformens hörn. Gör hörnståndarna av 2 brädor, 60 x 10 mm. Du kan använda kraftigare virke, men tänk på att trädkojans vikt också har betydelse för stabiliteten. Fixera brädorna med skruvar genom sidorna. Montera räcket, av virke 60 x 10 mm, ovanpå hörnståndarna. Kapa räckesdelarna i rätt längd med 45° vinkel (se den infällda cirkeln i bilden för detaljerad vy). Skruva fast räcket ovanpå hörnståndarna och montera sedan de övriga vertikala ståndarna med cirka 10 cm avstånd. Skruva fast ståndarna med försänkt spånskiveskruv. Säkerheten har högsta prioritet, speciellt med (små) barn.

 16. Fast trappa

  Bygg en stadig trappa, fastsatt i plattformens sida. Om plattformen sitter på 2,5 m höjd får trappan en säker vinkel om dess nedre ände placeras 1,35–1,80 m från övre änden. Tillverka trappan med vangstycken, 50 x 10 mm, och trappsteg, 50 x 12 mm. Anpassa trappans bredd och stegens djup efter just din trädkoja. Märk ut var stegen ska monteras, med jämna avstånd, på vangstyckena. Du kan skruva fast stöttor på vangstyckena och sedan skruva fast stegen ovanpå stöttorna. Du kan också göra 25–30 mm djupa spår i vangstyckena och trycka in stegen i spåren. Kapa vangstycken och steg till rätt längd och montera dem med lim och skruv.

 17. Hydda med 3 väggar

  Du kan bygga din trädkoja på olika sätt, till exempel med 3 väggar och tak av korrugerad plåt. Du kan också göra ett enkelt tak av plastduk på träbjälkar, eller resa ett litet campingtält på plattformen.

 18. Koja med snedtak

  Vi ska bygga en trädkoja med snedtak som lutar 60°. Du kan bygga den här trädkojan med ram av samma virke som du använde tidigare. Anpassa höjden och bredden till de lokala förhållandena. Om någon gren måste gå genom taket måste du montera en extra bjälke med tvärbjälke.

 19. Gör taket vattentätt

  För att göra taket helt vattentätt, häfta fast tjock plast på takstolarna innan du monterar takplattor eller -brädor.

 20. Slutförande

  Skruva de första takbrädorna på plats ovanpå takstolarna och tryck in nästa brädvarv under dem. Skruva fast takbrädorna så att de överlappar varandra. Såga till den främre och bakre väggen, med öppningar för fönster om så behövs, och skruva fast på takstolarna. Förborra skruvhålen och använd försänkt skruv för att få en slät yta.

 21. Tips

  För att väderskydda trädkojan, eller om du bara vill göra den snyggare, kan du lacka den eller behandla den med tung-olja, kinesisk träolja. Den är ogiftig och skyddar träet. Den används av yrkesfolk och är en av de bästa naturprodukter som finns för skyddsbehandling av trä. Du kan också välja att måla trädkojan med samma kulörer som huset.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Bygg en trädkoja

4.1
4.1 of 5

2580 totalt

 • 5
  1566
 • 4
  407
 • 3
  152
 • 2
  83
 • 1
  372