Bygga ett vedförråd

74% of 100%

Har man en öppen spis eller en vedspis behöver man också ett vedlager. Veden måste torkas innan den går att använda och bästa sättet att göra det är utomhus i det fria. För att skydda veden från regn och hålla den torr är det klokt att bygga ett vedförråd.

Att tänka på

Det bästa materialet att använda för ett vedförråd är behandlad furu eller lärkträ som är godkänt av FSC (Forest Stewardship Council). Tack vare den miljövänliga impregneringsmetoden behövs ingen ytterligare behandling av träet. Det enda som behöver ytterligare rötskydd är trästolparna, som måste drivas ned i marken. Stolparna och tvärbalkarna har måtten 9 x 9 cm.

Mät upp var stolparna ska stå och bestäm hur brett och högt du vill att vedförrådet ska bli. Ett förslag i största allmänhet kunde vara 1,85 m högt, 60 cm djupt och 2 m brett. När man köper (eller sågar till) stolparna ska man tänka på att de också ska minst 30 cm ner i marken.

 1. Stödstolpar

  Börja med de två främre och två bakre stolpar och såga till alla fyra stolparna så att de stämmer med takets lutning (25 mm höjdskillnad mellan respektive stolpes fram- och bakkant).

 2. Takstöd

  Såga till de två takstödens ändar i vinkel – återigen med en lutning på 25 mm. Se till att de båda sidorna är parallella. För att ge extra skydd mot regn ska takstöden sticka ut 30 cm på framsidan.

 3. Montera väggpanelen på vänster sida

  Placera de främre och bakre stolparna på ett plant underlag, parallellt med varandra med önskad bredd mellan dem och med de avsågade lutande ändarna vända åt samma håll. Foga samman stolparnas övre delar med takstödet och ha 30 cm överhäng på framsidan. Förborra hålen med ett tunt träborr för att hindra att träet spricker. Sätt bara i en skruv i varje fog, men dra inte åt ännu. Foga samman stolparna halvvägs upp med en planka eller läkt, men dra inte åt dessa skruvar heller. Kontrollera med hjälp av en vinkelhake att denna planka är i rät vinkel mot stolparna och sätt sedan i och dra åt alla skruvar.

 4. Montera väggpanelen på höger sida

  Gör på samma sätt med höger väggpanel (tänk på att denna är spegelvänd i förhållande till den vänstra). Montera plankan eller läkten halvvägs upp som i bilden nedan.

 5. Montera de övre främre och bakre tvärbalkarna

  Ställ upp båda sidoväggarna och skruva fast den bakre tvärbalken på stödstolparna på samma höjd som takstöden. Glöm inte att förborra stödstolparna. Skruva sedan fast den främre tvärbalken på de båda sidoväggarna på samma sätt.

 6. Montera tvärbalkarna på mitten

  Du kan nu montera tvärbalkarna på mitten halvvägs upp. Börja med att skruva fast den bakre tvärbalken på de bakre stödstolparna, på samma höjd som plankorna eller läkten mellan stödstolparna. Montera sedan den främre tvärbalken på de främre stödstolparna.

 7. Montera takskivorna

  Taket kan man göra av 18 mm vattentät multiplexskiva. Tänk på att taket måste ha ett överhäng på omkring 30 cm på båda sidorna och fram. Placera takskivorna på ramen, passa in den bakre kanten med ramens bakre del och justera takets placering så att överhänget är lika stort på båda sidor. Skruva sedan fast takskivorna på ramen.

 8. Täcka takskivorna

  Man kan täcka takskivorna med korrugerad takplåt eller med självhäftande takpapp och takspik.

 9. Täcka sidorna

  Man kan täcka sidorna med träinklädning eller, för att få bättre ventilation, använda vågräta träplankor eller läkt med mellanrum emellan. Du kan nu montera hyllan i mitten. Man kan göra denna av vattentät multiplexskiva eller av samma träinklädning som man använder för att täcka sidorna.

 10. Behandla trästolparna

  Man kan behandla stödstolparnas nedre delar med linolja, som ersätter kreosot och är särskilt avsedd för utomhusbruk.
  Ställ förrådet mot en vägg och gräv ned stödstolparna minst 30 cm ner i marken. Fäst stolparna vid väggen med hjälp av 8 mm skruvar och plugg.

 11. Slutbearbeta taket

  Försegla slutligen mellanrummet mellan väggen och taket med fogmassa så att inget vatten kan komma in.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Bygga ett vedförråd

3.7
3.7 of 5

845 totalt

 • 5
  376
 • 4
  171
 • 3
  112
 • 2
  75
 • 1
  110