Inbrottsskydd

78% of 100%

De flesta inbrott görs genom en dörr eller ett fönster som är lätt att öppna. Genom att vidta några enkla åtgärder kan du göra ditt hem mycket säkrare. Du kan exempelvis göra det svårare för tjuvar att komma in genom att använda kraftiga och säkra dörr- och fönsterlås. Dessutom kan man montera automatisk belysningskontroll, rullgardiner/jalusier eller ett system med inbrottslarm.

 1. Ditt hem är en utställning!

  Tänk på att om du lämnar gardiner eller jalusier fråndragna är det lätt för tjuvar att se precis vad du har i hemmet. Att förebygga inbrott väl börjar därför med var i hemmet man förvarar saker och de dagliga rutinerna.

  Invändig inspektion
  Se till att det inte finns några saker kvar utomhus som tjuvar kan använda för att ta sig in. Lämna därför inga (trapp)stegar som inte är inlåsta i trädgården eller i ett öppet skjul. Och detsamma gäller tunga verktyg – håll dem alltid inlåsta. Håll alla fönster i källare och bottenvåning låsta och sätt vid behov säkerhetsgaller framför dem.

  Tänk som en inbrottstjuv
  Om du inte öppnat någon dörr eller ett fönster öppet börjar tjuven med att bryta upp en dörr eller ett fönster. Ta en ordentlig titt på alla tänkbara ställen där man kan bryta sig in. Är det t.ex. möjligt att ta sig upp till övervåningen genom att klättra upp i träd i närheten av väggen eller genom att använda en balkong, sopcontainer, stupränna eller spaljé för klängande växter? Toalettfönster är ett annat ställe man kan komma in igenom.
  Inbrottstjuvar kan ofta ta sig in genom att använda vanliga verktyg som en tång, skruvmejsel eller kofot. Gör det därför så svårt som möjligt för dem så är det mer sannolikt att de prövar sin lycka någon annanstans.

 2. Cylinderlås i ytterdörrar

  Vill man byta ett vanligt infattningslås i dörren mot ett säkrare cylinderlås är det några saker man ska tänka på:
  1. Hur djupt låset går in i dörren.
  2. Avståndet mellan den fjäderbelastade regeln och låsbulten – normalt är det 110 eller 72 mm
  3. Cylindern är lika lång som dörren är tjock – det är normalt 60 mm.

  Har dörren redan ett cylinderlås måste låsbulten eller nattregeln sticka ut minst 20 mm. Det är lättast att byta låset om låskista och bleck har samma storlek som det gamla låset. Välj ett lås med större täckbleck om detta inte är möjligt, så att de nya fästskruvarna sitter på andra ställen i träet i dörren. Man kan också sätta en extra säkerhetsbult på dörren.

 3. Slutet slutbleck

  Monterar man ett lås med slutet slutbleck i stället för vanligt bleck kan en inbrottstjuv inte använda en skruvmejsel för att trycka tillbaka låsbult eller nattregel. För att montera ett slutbleck måste man såga eller borra ut ett tillräckligt stort urtag i dörrkarmen för att det ska få plats.

 4. Montera dörrstift

  Dörrstift hindrar att en inbrottstjuv helt enkelt lyfter av dörren efter att ha tagit bort gångjärnsstiften.
  Borra ett hål med 10 mm diameter och ett djup på 30 mm i dörren omkring 5 cm från varje gångjärn. Sätt i dörrstiften i hålen så att de spetsiga ändarna sticker ut ur dörren.
  Tryck sedan igen dörren så att de utstickande stiften märker ut var i dörrkarmen hålen till hylsorna ska borras. Borra dessa hål med 17 mm diameter och ett djup på 20 mm.
  Du kan nu sätta i hylsorna i dessa hål. Man kan sätta tre dörrstift i varje dörr.

 5. Extralås

  Vill man göra sin ytterdörr extra säker kan man montera ett andra lås nedtill på dörren. Montera detta andra lås på exakt samma sätt som huvudlåset mitt i dörren. Finns det inte tillräckligt med plats för detta slags lås kan man fortfarande montera ett utanpåliggande på dörrens insida.

 6. Skjutdörrar och -fönster

  Har man skjutdörrar eller -fönster kan de förses med cylinderlås. Sådana lås har ett stift som går in i den del av dörren eller fönstret som kan skjutas. Cylinderlåset styrs med en nyckel och när det är låst kan dörren eller fönstret inte öppnas.
  Detta system kan även användas för takfönster som Velux-fönster. Många glömmer sådana fönster. Om en inbrottstjuv kan ta sig upp på taket kan han eller hon sedan öppna låsmekanismen i ett takfönster med en skruvmejsel, t.ex. genom ventilationsskyddet. I sådana fall hindrar ett cylinderlås med stift från att takfönstret kan fällas ut och öppnas.

 7. Högre säkerhet med flerpunktslås

  Ett flerpunktslås säkrar dörren på tre olika ställen. Alla tre låsen styrs av en och samma nyckel. De monteras på samma sätt som ett ensamt lås, utom att blecket sträcker sig längs hela dörrens höjd.

 8. Utanpåliggande flerpunktslås

  Flerpunktslås finns också i form av utanpåliggande lås. Fördelen med sådana lås är att de kan monteras på dörren utan några omfattande ändringar. Låset i mitten monteras på samma sätt som ett enstaka utanpåliggande lås. De två stängerna förbinder låset i mitten med två förankringspunkter – en på dörrens övre del och en på dess nedre. Man kan såga dessa stänger till rätt längd och sedan montera stängernas gajder.
  Observera att stängernas ändar måste vara längre än själva dörren, eftersom de ska gå in i blecken uppe och nere när dörren stängs. Montera först det övre blecket i dörrkarmens övre del. Gör sedan vid behov ett urtag i golvet för att ta emot den undre stångänden. Kontrollera slutligen att alla delar av stångmekanismen kan röras obehindrat.

 9. Montera säkerhetsgaller för fönster i källare eller bottenvåning

  Man kan montera säkerhetsgaller eller stänger framför eller bakom fönster i källare eller bottenvåning. Ofta kan man köpa säkerhetsgaller som är klara att montera eller stänger för fönsterkarmar i standardstorlekar. Annars kan du göra dem själv. Dela in fönstrets bredd i delar på omkring 20 cm och märk ut var stängerna ska sitta. Gör de hål som behövs (minst 8 cm djupa) i murverket med en borrmaskin eller mejsel. Kontrollera att stängerna sitter stadigt både i sid- och höjdled och fäst dem med betong.

 10. Dörrkikare

  För att vara säker på att inte öppna för objudna gäster kan man montera en dörrkikare. Då kan man identifiera besökare innan man släpper in dem. Borra ett hål i dörren ungefär i ögonhöjd (omkring 1,65 m) med den diameter som anges på dörrkikarens förpackning. Skruva ihop dörrkikarens två delar med linserna så långt det går.

 11. Säkerhetsregel eller -kedja till dörren

  Ett annat alternativ för att kunna identifiera besökare innan man öppnar dörren är att använda en säkerhetsregel eller -kedja. Då kan man öppna dörren lite grann för att se vem det är, men dörren går inte att öppna helt.

 12. Säkerhetsfolie

  Använder man självhäftande folie går inte fönstret sönder i vassa bitar om det skulle spricka. Skär till folien och klistra på glaset. Det är lättare att sätta dit denna självhäftande folie om man först fuktar glaset med tvålvattenlösning. Man kan sedan pressa ut vattnet och eventuella bubblor som finns kvar under folien med en gummiskrapa. Låt torka och det är klart!

 13. Ett brandsäkert kassaskåp

  Ett väl förankrat brandsäkert kassaskåp är ett bra ställe att förvara alla värdesaker och viktiga dokument i för att skydda dem från eldsvåda och stöld. Det betyder också att man alltid vet var de finns och behöver inte springa och leta efter dem när de behövs. De flesta brandsäkra kassaskåp har ett kombinationslås.
  För att montera ett brandsäkert kassaskåp måste man välja ett smart ställe i hemmet, t.ex. i en garderob. Det är lätt att placera kassaskåpet på en hylla i garderoben och på baksidan fästa det i väggen. Vill man göra ett riktigt proffsigt jobb placerar man kassaskåpet i ett urtag i väggen och fäster det med betong.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Inbrottsskydd

3.9
3.9 of 5

127 totalt

 • 5
  64
 • 4
  26
 • 3
  14
 • 2
  7
 • 1
  16