Installera en rökdetektor

78% of 100%

Att känna sig hemma innebär också att man känner sig trygg. En del av det är en rökdetektor/brandvarnare. Vid en eldsvåda frigörs giftiga ämnen som kolmonoxid och det finns en risk att man förlorar reaktionsförmågan, särskilt på natten, och inte känner någon lukt eller märker något. Därför är det klokt att skydda sig och sin familj genom att installera rökdetektorer. De ger dig tid att bekämpa elden eller undkomma.

 1. Hur fungerar en rökdetektor?

  En rökdetektor avger en larmsignal så snart den känner av rök eller gas, vilket betyder att den indirekt reagerar på eld. Det finns även detektorer som reagerar på värme eller ljus. För hemmabruk är rökdetektorer den typ som oftast används.

 2. Om larmet går

  • Ring brandkåren eller SOS-numret.
  • Stäng alla dörrar och fönster i det rum där eldsvådan har brutit ut.
  • Öppna inga stängda dörrar om de känns varma.
  • Försök att hjälpa alla att ta sig i säkerhet bort från eldens källa.
  • Håll en våt trasa över mun och näsa. Inandas inte någon rök.
  • Håll dig nere vid golvet där temperaturen och koncentrationen av rök och giftiga gaser är lägst.

 3. Olämpliga platser för rökdetektorer

  Det finns ett antal ställen där det är bäst att inte installera någon rökdetektor, eftersom det kan ge upphov till täta falsklarm:
  • Ställen där ånga uppstår, som dusch, badrum och kök.
  • Nära ventilationsöppningar, värmeaggregat eller radiatorer. På sådana ställen kan luftkonvektion hindra att rök når rökdetektorn.
  • I garage, där avgaser kan ge upphov till falsklarm.
  • Nära lampor. Rökdetektorn kan snabbt kontamineras av damm till följd av luftkonvektion på grund av värmen från lampan. Rökdetektorer bör installeras på minst 30 cm avstånd från lampor.

 4. Rökdetektor vid utrymningsvägar

  Rökdetektorer bör installeras vid ett hus utrymningsvägar. Då kan man alltid vara säker på vilken väg man ska välja för att lämna huset. Det bästa stället att installera en rökdetektor på är i taket. I praktiken installeras de flesta rökdetektorer i rum som vardagsrum, entréer och trappavsatser, vindstrappor, innerkök och/eller intilliggande garage. Har man ett hus med mer än en våning är det klokt att installera en rökdetektor på varje våning. Det är viktigt att man kan höra en larmsignal från rökdetektorerna i sovrummen. Har man flera rökdetektorer är det bäst om de är sammankopplade.

 5. Installation

  Ta bort skyddet och håll rökdetektorn mot taket.
  Märk ut de hål som ska borras i taket. Borra sedan hålen till erforderligt djup med ett 6 mm murverks- eller träborr och sätt pluggar i hålen. Är taket gjort av ihåliga skivor måste man använda särskilda pluggar. Skruva sedan fast rökdetektorn. Om rökdetektorn matas via nätet måste den anslutas till detta enligt anvisningarna. Bästa stället att sätta en rökdetektor är mitt i rummet.

 6. Slå på rökdetektorn

  Sätt i batterierna i batterifacket och sätt tillbaka skyddet. Använd testknappen för att kontrollera att rökdetektorn fungerar. Glöm inte att vid behov byta batterier! Alla rökdetektorer har en varningssignal för att tala om när batterierna nästan är urladdade.

 7. Tips

  Kasta inte batterier bland vanligt avfall, utan lämna in dem för återvinning. Eller använd uppladdningsbara batterier av god kvalitet.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Installera en rökdetektor

3.9
3.9 of 5

140 totalt

 • 5
  72
 • 4
  29
 • 3
  13
 • 2
  4
 • 1
  22