Montera en utomhuskran

74% of 100%

Har man en trädgård är det praktiskt att ha en utomhuskran. Då blir det enklare att vattna blommor och växter och att tvätta fönstren eller bilen.

 1. Förhindra att röret fryser

  Sätt utomhuskranen c:a 50 cm över marken. Glöm inte att tömma röret över vintern för att undvika frostskador. Det betyder att kranen måste sitta högre än det ställe där man ansluter röret. Sedan kan man sätta en tömningsventil på rörets lägsta punkt. På grund av risken för frostskador är det naturligtvis klokt att hålla det nya röret så kort som möjligt.

 2. Vattenmatning

  Röret från huvudvattenledningens avstängningsventil har vanligen stor diameter. Förgreningar från detta rör har oftast en diameter på 15 mm och vissa av rören vid förbrukningsställen kan ha en diameter på 12 mm. Därför måste man kanske arbeta med rör av olika diametrar. Föredrar man att inte löda fogarna kan man använda klämkopplingar för alla diametrar.

 3. Hitta rätt placering

  Välj på vilket ställe du vill sätta kranen och var röret ska komma ut ur väggen. Borra ett 20 mm hål genomväggen inifrån och ut, med en svag lutning utåt för att hålla regnvatten ute. Man kan montera kranen på ett väggbleck eller i ett försänkt väggmontage. Tryck en längd elkanal genom hålet och täta med spackel. Du kan själv kröka rören eller använda bockade kopplingar. Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att man använder klämkopplingar.

 4. Stänga av huvudledningens avstängningsventil

  Stäng av huvudledningens avstängningsventil innan du börjar jobba. Öppna alla matningsventiler och låt rören rinna ur.

 5. Såga igenom matningsröret

  Ta reda på det ställe där du vill sätta T-stycket i matningsröret för att ansluta till utomhuskranen. Såga sedan igenom matningsröret med en bågfil eller rörskärare och ta bort en längd på c:a 2 cm från röret. Fila bort grader och slipa rörändarna med vått och torrt sandpapper. Är utrymmet runt röret begränsat kan man använda en vinkelslipmaskin. Var i så fall noga med att använda skyddsglasögon.

 6. Klämkopplingar

  Det enklaste sättet att koppla samman kopparrör är med hjälp av klämkopplingar. De finns i alla möjliga olika former och storlekar, med olika diametrar och i form av adaptrar, T-stycken, rörkrökar och ändavslutningar. Montera T-stycket genom att föra på muttern och därefter klämbrickan eller -ringen över en av rörändarna. Tryck sedan på T-stycket på röränden och tryck försiktigt klämringen mot T-stycket. Dra åt muttern för hand tills du känner att T-stycket klämmer åt runt röret. Se till att muttern sitter rakt och går runt obehindrat. För sedan mutter och klämring över den andra röränden, för in den i T-stycket och dra åt muttern för hand.

 7. Dra åt ordentligt

  Dra slutligen åt muttrarna ordentligt med en nyckel av rätt storlek eller en skiftnyckel. Dra åt försiktigt, för koppar är mjukt och skadas lätt. Ett varv med muttern räcker oftast för att garantera en vattentät koppling.

 8. Tömningsventilen

  Sätt ihop röret med eventuella rörkrökar och klämkopplingar som behövs upp till hålet i ytterväggen. Montera en tömningsventil på rörets lägsta punkt så att du kan tömma röret innan det blir frost. Kontrollera att inga andra delar av röret är lägre, för då går det inte att tömma allt vatten ur röret. Fäst röret vid väggen med rörclips eller hållare och används minst ett clips eller en hållare per meter rör.

 9. Montera väggblecket

  Montera väggblecket så nära det ställe där röret går igenom väggen som möjligt. Borra fästhålen i väggen, sätt i pluggar och skruva väggblecket på plats. Anslut röret till kopplingen på väggblecket och dra åt allt ordentligt. Använd en kran med avluftare. Det är en särskild ventil inuti kranen som gör att det inte uppstår något vakuum om vattentrycket faller. Det hindrar att vatten från en slang som är ansluten till kranen rinner tillbaka i matningsröret. Linda tre varv PTFE-tejp runt kranens gänga och montera sedan kranen på väggblecket.

 10. Tips

  PTFE-tejp kan bara användas en gång. Om man lossar kranen lite (t.ex. för att den inte sitter rakt) måste man ta bort den helt och linda runt ny tejp. I stället för PTFE-tejp kan man använda hampa med fogmassa. Då kan man lossa och dra åt igen utan läckage.
 11. Försänkt väggmontage

  I stället för ett väggbleck kan man använda ett försänkt väggmontage, vilket betyder att kranen blir delvis försänkt i väggen. Det gör den mindre utsatt och ger ett resultat som ser väldigt professionellt ut. För att montera ett försänkt montage tar man bort tillräckligt mycket av murverket runt röret med ett stämjärn för att det försänkta montaget ska sitta jämnt med och snyggt i väggen. Fäst det försänkta montaget i väggen med snabbtorkande betong. Det härdar på 20 minuter. Linda PTFE-tejp runt kranens gänga och montera kranen ordentligt i det försänkta montaget. Öppna huvudledningens avstängningsventil och kontrollera att det inte finns något läckage.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Montera en utomhuskran

3.7
3.7 of 5

188 totalt

 • 5
  86
 • 4
  35
 • 3
  17
 • 2
  17
 • 1
  33