Montera ett dörrlås

86% of 100%

Oftast har dörrar från gör-det-själv-butiker ett urtag i kanten för ett lås. Oftast finns det inga hål (för dörrhandtag och vid behov en nyckel) på dörrens fram- eller baksida. Man kan montera ett vanligt infattningslås med en fjäderbelastad regel som drivs av dörrhandtaget och en nyckeldriven låsbult eller ett säkerhetslås. Vissa nya dörrar har inget urtag för låset, vilket betyder att man själv måste såga ut ett.

 1. Lås i innerdörrar

  Innerdörrar har oftast ett infattningslås med en regel som aktiveras av dörrhandtaget eller -vredet. Är dörren självstängande är regelns ände vinklad eller rundad kant och fjäderbelastad så att den låser när dörren stängs. Samma lås kan användas till dörrar som öppnas både åt höger och åt vänster. Låsbara rum har i många fall även en låsbult som aktiveras med en nyckel. I motsats till regeln har låsbulten inte någon vinklad eller rundad kant och är inte fjäderbelastad.

 2. Lås i ytterdörrar

  Cylinderlås är den typ som passar bäst till ytterdörrar. Vanliga infattningslås är inte tillräckligt säkra för ytterdörrar. Cylinderlås monteras i låskistan och är lätt att byta utan att behöva byta hela låsmekanismen.

 3. Utanpåliggande lås

  Går det inte att använda ett infattningslås kan man montera ett utanpåliggande lås som sitter på dörrens utsida. Det kan t.ex. vara fallet för dörrar som är smalare än 40 mm. Med en så tunn dörr försvagar urtaget för ett infattningslås dörrstrukturen för mycket. Utanpåliggande lås finns med fjäderbelastad regel och/eller låsbult. De används normalt bara på ytterdörrar.

 4. Välja rätt öppningsriktning

  Kontrollera först åt vilket håll dörren öppnas. Det spelar ingen roll om dörren öppnas inåt eller utåt. Enligt EU-standard öppnas exemplen A och C i bilden nedan åt vänster och B och D åt höger.

 5. Justera låset

  Om låsregeln är vänd åt fel håll i förhållande till det håll dörren öppnas åt måste man vända den. På sidan av låskistan finns ett litet stift som man kan trycka upp med en smal skruvmejsel (1). Regeln faller då fram ut ur låskistan (2). Man kan sedan vända den om åt andra hållet (3) och trycka tillbaka den på plats (4).

 6. Märka ut låsets placering

  Hitta rätt höjd för låset – normalt sitter dörrhandtaget på en höjd av 105 cm. Märk ut platserna för låsets övre och undre del med en blyertspenna på dörrens vänstra eller högra sida. Förläng de streck du ritat till dörrens smala kant med hjälp av en vinkelhake. När man märkt ut låsets över- och underdel på dörrkanten drar man upp den lodräta mittlinjen mellan dem. Placera baksidan av låskistan på mittlinjen och märk ut låskistans form med en blyertspenna. Strecken visar nu var man måste göra ett urtag i dörrkanten.

 7. Borra ut urtaget i dörren

  Märk sedan ut ur djupt urtaget ska vara i dörrkanten. Mät upp låskistans totala djup inklusive den stolpe som är försänkt i dörrkanten. Ställ in borrmaskinens djupmått med rätt djup och lägg till ytterligare 5 mm. Har borrmaskinen inget djupmått kan man linda en tejpbit på borret för att indikera rätt djup. Håll dig inom den omkrets du ritat upp – låset ska passa exakt, utan att behöva tvingas på plats.

 8. Putsa med ett stämjärn

  När man i stort sett har borrat ut urtaget med borrmaskinen kan man putsa kanterna raka med ett stämjärn. Putsa till urtaget så att det blir snyggt och har exakt rätt form för låskistan. Kontrollera hela tiden passformen medan du jobbar så att urtaget inte blir för stort.

 9. Märka ut stolpen

  När man har satt i låskistan i urtaget märker man ut stolpen med en blyertspenna. Ta ut låset ur urtaget.

 10. Göra ett urtag för stolpen

  Nu kan man använda stämjärnet för att göra urtaget för stolpen. Det bör vara omkring 3 mm djupt, precis lagom för att stolpen ska passa i det på ett snyggt sätt. Stolpens ytterkant ska vara i nivå med dörrkanten.

 11. Märka ut hålet för dörrhandtaget

  Nu kan du märka ut hålen för dörrhandtaget och i förekommande fall nyckeln. Håll låskistan mot dörrens framsida med stolpen precis över den försänkta delen. Märk ut var hålet behöver göras med en blyertspenna och använd sedan en syl för att göra ett starthål för borrningen.

 12. Borra hål för dörrhandtaget

  Använd ett borr med en diameter som gör att dörrhandtagets axel obehindrat kan gå runt. Borra hålet exakt vågrätt rakt igenom till dörrens andra sida. Gör vid behov på samma sätt för nyckel- eller cylinderhålen. Ta bort eventuella ojämnheter i hålen med en träfil.

 13. Tips

  Sätt ett vattenpass på borrmaskinen så är det lätt att borra vågrätt.
 14. Montera stolpen

  Sätt tillbaka låset i urtaget i dörren och fäst det med träskruvar. Montera dörrhandtag och andra beslag. Dra åt handtaget ordentligt, eftersom det används ofta och med mycket kraft. Eventuellt spel i dörrhandtaget kan orsaka skador som ser fula ut4

 15. Märka ut blecket på dörrkarmen

  När man monterat låset i dörren måste man montera blecket på dörrkarmen. Märk först ut det ställe där blecket ska sitta. Vrid om nyckeln så att låsbulten tränger ut ur låste och håll dörren mot dörrkarmen. Använd en vass blyertspenna för att märka ut streck vid låsbultens och regelns övre och undre delar. Med dörren öppen kan man sedan förlänga strecken runt hela dörrkarmens insida. Med dessa streck som vägledning kan man sedan använda blecket som mall. Det går då lätt att märka ut hela bleckets omkrets och urtagen för regel och låsbult.

 16. Göra ett urtag för blecket

  Gör ett c:a 3 mm djupt urtag som blecket passar snyggt i. Bleckets ytterkant ska vara i nivå med dörrkarmen. Urtagen i dörrkarmen måste vara lika djupa som regeln respektive låsbulten är långa. Gör dessa urtag tillräckligt djupa för att regeln och låsbulten ska kunna gå helt in i dem. Montera blecket på dörrkarmen med långa träskruvar och kontrollera åter att regel och låsbult går in lätt. Om de nuddar blecket kan man vidga öppningen något med en fil, men det måste göras mycket försiktigt. Sitter de för löst kan dörren föra oväsen när det blir drag.

 17. Böja in bleckets tunga

  Man kan försiktigt böja bleckets tunga med en liten plasthammare så att det på ett snyggt sätt följer dörrkarmens kontur. Tungan är tänkt att skydda dörrkarmen varje gång dörren stängs och regeln slår emot.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Montera ett dörrlås

4.3
4.3 of 5

527 totalt

 • 5
  364
 • 4
  70
 • 3
  15
 • 2
  16
 • 1
  62