Montera ett falskt innertak

74% of 100%

Ett undertak har många fördelar. Man kan göra ett rum eller en hall mer attraktiv eller använda det för att dölja takbjälkar eller ett innertak som inte gjorts klart. Man kan montera infällda spotlight i undertaket och dölja ledningar och rör. Viktigt är också att ett undertak kan spara mycket på uppvärmningskostnaderna.

Att tänka på
Det finns olika system som använder beslag och takpaneler. Vi har valt att använda ett fackverk av trä som man själv kan sätta upp.

 1. Alternativ 1: montera träreglarna DIREKT på bjälkar eller putsat tak

  Börja med att montera ett fackverk av trä som kan fungera som stöd närmast intill befintliga inner- eller undertakbjälkar. Se till att du använder rätt pluggar. Tänk på att takbjälkar kan ha olika höjd. Fäst träbeslagen med 40 cm avstånd. Takskivorna skruvas sedan fast i fackverket av trä.

 2. Tips

  Använder man en geringssåg blir det lättare att såga reglarna till rätt längd!
 3. Alternativ 2: montera ett HÄNGANDE fackverk i ett putsat tak

  Gör som i steg 1 och fäst beslagen i taket med ett avstånd på 40 cm hela tiden. Skruva fast beslagen i det befintliga taket med skruvar och pluggar. Var noga med att montera alla beslag på samma höjd.

 4. Fästa lodräta stöttor i beslagen

  Nästa steg består i att bestämma det nya takets höjd. Mät upp önskad höjd från golvet och märk ut i alla fyra hörn. Man kan sedan använda stöttor med rätt höjd för att montera undertakskivorna. Fäst stöttorna i beslagen i taket. Isoleringsskivor är oftast 60 cm breda. Om man fäster stöttorna med 60 cm mellanrum kommer då isoleringsskivorna att passa perfekt mellan dem. Det betyder att man inte behöver skära till skivorna till rätt storlek.

 5. Montera väggbeslag och fackverksreglar

  Använd ett snöre och ett vattenpass för att märka ut var beslagen på väggen ska sitta. Har du ett laservattenpass är det en bra lösning. Då blir undersidan av fackverket vågrätt. Fäst väggbeslagen på väggen längs de streck som märkts ut med pluggar och skruvar och montera sedan alla fackverksreglar på samma höjd på stöttornas undersida.

 6. Montera isoleringen

  Isoleringsskivorna monteras sedan över fackverksreglarna. Har man monterat stöttorna med 60 cm mellanrum kan man montera isoleringsskivorna utan att behöva skära till dem. Glöm inte att sätta isolering mellan de lodräta stöttorna för att skapa ett isoleringsskikt utan avbrott. Använd alltid skyddshandskar, skyddsglasögon, andningsmask och skyddskläder när du arbetar med isoleringsmaterial.

 7. Montera den första raden takskivor

  Skruva fast den första takskivan i vänster sida mot väggen med hjälp av 25 mm gipsskiveskruv och ett mellanrum på 20 cm mellan skruvarna. Lämna ett mellanrum på 8 mm mellan skiva och vägg som svällmån. Detta mellanrum täcks sedan med avslutningslist. Montera nästa takskiva med kortsidan mot den första skivans kortsida och därefter långsidan.

 8. Skära till skivor

  I slutet av raden mäter du upp hur mycket som behövs och märker ut det på en ny skiva. Använd återstående del av denna skiva till början av nästa rad. Om man börjar varje rad med en lika lång skiva får det slutliga taket ett enhetligt utseende. Skär en skiva till rätt längd genom att göra en skåra med en hobbykniv på den sida som syns och sedan bryta den med en träribba eller planka som stöd. Man kan sedan skära igenom skyddspapperet på baksidan.

 9. Ytbehandla fogarna

  Se till att fogarna mellan takskivorna är rena och fria från damm om du vill ytbehandla dem. Fyll sedan mellanrummen med putsfyllning och en spackelkniv. När den torkat i 24 timmar kan man vid behov ta på ett andra lager och slipa det jämnt när det torkat. För att förhindra att fogarna senare spricker upp kan man använda böjligt nät som sätts på plats med hjälp av putsfyllning.

 10. Kantprofil

  För att ge undertakets ytterkanter en snygg finish sätter man avslutningsremsor på plats med hjälp av montagelim. Sätt några klickar montagelim på avslutningsremsan, tryck den på plats, ta omedelbart bort den igen, vänta fem minuter och knacka den stadigt på plats. För att få en snygg finish i hörnen kan man skära avslutningsremsornas ändar i 45° vinkel.

 11. Tips

  Vill man installera infällda spottar i taket måste kabeln dras medan man monterar det bärande fackverket. Såga ut hålen för spottarna med en stor hålsåg. Dra kablarna till alla ställen där spottar ska sitta och anslut ledningarna enligt lokala elbestämmelser.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Montera ett falskt innertak

3.7
3.7 of 5

360 totalt

 • 5
  160
 • 4
  70
 • 3
  39
 • 2
  25
 • 1
  66