Montera ett köksskåp

74% of 100%

Det är enkelt att själv montera ett köksskåp. Beroende på hur gott om plats man har kan man också montera ett köksskåp någon annanstans än i köket. Köper man ett köksskåp i en gör-det-själv- eller köksbutik medföljer de beslag som behövs. Då behöver man inte köpa några särskilda fästen och behöver inte heller några särskilda verktyg.

 1. Vilken storlek?

  Köksskåpens dimensioner baseras på standardmått och -element. Oftast kan man välja skåphöjder på 45, 75 eller 90 cm och bredder på 30, 45 eller 60 cm.

 2. Vilken höjd?

  Överskåp är oftast monterade med undre kanten c:a 135 cm över golvet. Den höjden ger vid behov tillräckligt med plats för underskåp med köksbänk, med ett mellanrum på 45-60 cm mellan dem. Monterar man skåp över en diskho behöver man lämna ett mellanrum på 90 cm mellan dem.

 3. Vilket utseende?

  För skåpets frontpanel eller lucka kan man välja mellan en lång rad olika färger och material. Luckorna är nästan alltid monterade med dolda gångjärn inuti karmen. Vissa rustika köksinredningar kan ha utvändiga gångjärn som en dekorativ detalj.

 4. Montera skåpet

  Märk ut exakta lägen för skåpet eller skåpens ytterkanter på väggen. Var noga med att välja rätt höjd över golvet. Rita på denna höjd ett rakt streck med hjälp av ett vattenpass. För att snabbt och exakt hitta rätt vågrätt läge kan man också använda ett laservattenpass. Fästena är oftast justerbara, så att man efter montering fortfarande kan justera skåpens läge i höjd- och sidled.

 5. Heltrakt

  Vill man vara riktigt säker på att skåpet är vågrätt sätter man en trätegelläkt med ett tvärsnitt på c:a 20 x 45 mm under det streck man markerat på väggen. Den stödjer skåpet medan man monterar det. Efteråt kan man ta bort den och fylla i hålen. Märk ut fästpunkterna för skåpet på väggen för att visa var fästena ska sättas.
  OBS: köksskåp levereras med olika slags fästen och monteringssystem. De enklaste systemen använder kilformade träklossar. Använder man sådana måste man jobba mycket noggrant, särskilt om man ska sätta upp flera köksskåp intill varandra i en rak linje.

 6. Använd bra pluggar

  Borra de hål i väggen som behövs och sätt i nylonpluggar. Montera de fästen som medföljde köksskåpet. Var mycket uppmärksam på vilket material väggen är gjord av. Använd pluggar från ett känt varumärke för de ska bära skåpets och dess innehålls vikt! Montera sedan skåpet på väggen. Alla fästen inuti skåpet har två skruvar – en för att justera höjden för att få skåpet vågrätt och den andra för att dra åt skåpet mot väggen.

 7. Montera luckorna

  Sedan är det dags att montera luckorna. Man kan välja åt vilket håll de ska öppnas, så tänk efter noga vad som fungerar bäst – om du t.ex. har monterat ett skåp i ett hörn. Det har också betydelse om du är höger- eller vänsterhänt. Montera en del av gångjärnet på skåpets innervägg och den andra delen i motsvarande runda urtag i luckan. Skjut de två gångjärnsdelarna på plats och skruva ihop dem. Gångjärnen kan justeras i tre riktningar så att man ska kunna hänga luckan helt rakt.

 8. Montera två skåp intill varandra

  Monterar man två skåp intill varandra kan man sätta ihop dem. Använd klämmor för att hålla skåpen stadigt ihop. Borra sedan ett hål genom båda skåpen och foga samman de båda sidorna med en mutter och en bult. Det gör att skåpen sitter perfekt på plats.

 9. Justera höjden

  För att justera luckans höjd lossar du de skruvar pilarna pekar på. Man kan sedan föra gångjärnet uppåt och nedåt för att få rätt luckhöjd. Dra sedan åt skruvarna igen ordentligt.

 10. Göra luckan rak

  Är dörren inte rak kan man justera det med den skruv pilen pekar på. Kontrollera först om det är luckans övre eller undre gångjärn som behöver justeras.

 11. Justera djupet

  Man kan justera gångjärnens djup så att luckan sitter dikt an mot skåpet. Lossa den skruv pilen pekar på. Man kan nu röra gångjärnet framåt och bakåt tills luckan ligger dikt an. Dra sedan åt skruven igen.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Montera ett köksskåp

3.7
3.7 of 5

392 totalt

 • 5
  172
 • 4
  85
 • 3
  39
 • 2
  22
 • 1
  74