Sätta upp staket

84% of 100%

Om du vill bygga ett staket eller något annat slags avdelare i trädgården, är det klokt att fundera över vad det är du vill ha:

 • Vilka krav har du på staketet?
 • Hur vill du att staketet ska påverka trädgården och huset?
 • Titta noga efter hur ljus och skugga faller.
 • Ska staketet vara tillräckligt kraftigt för att tåla stötar, till exempel av barn och hundar?
 • Ska staketet vara slutet, eller ska det vara lätt att ta sig igenom?
 • Det är lämpligt att prata med grannarna och ta reda på vad de tycker. Ni kanske till och med kan dela på kostnaderna!


Att tänka på
Det kan krävas tillstånd för att bygga staket. Kontakta myndigheterna om du är osäker.

 1. Stakettyper

  Trådstaket
  Trådstaket går fort att sätta upp och är en av de stakettyper som är billigast och lättast att underhålla.

  Stenkorgar
  Det blir allt mer populärt att använda metallkorgar fyllda med sten eller bark som avdelare i trädgården. Den här typen av staket kan du enkelt göra själv, men om korgarna ska vara fyllda med sten krävs stabilt underlag.

  Staket med häck
  En naturlig häck är lätt att plantera, men den måste beskäras regelbundet. Lämpliga häckväxter är till exempel murgröna på nät, barrväxter buxbom, bok etc. En häck ger dock sämre skydd mot ovälkomna besökare än andra typer av staket.

  Träskärmar
  Trä är det naturliga materialet i trädgården, väl lämpat att bygga staket av. Du kan välja mellan olika typer av virke, från europeiska till exotiska träslag. Kostnad och monteringsmetod beror främst på staketets önskade höjd och konstruktion.

 2. Utsättning

  Bestäm var staketet ska placeras och jämna till marken så gott det går. Märk ut staketets sträckning och var mitt- och ändstolparna ska placeras. Dela upp avstånden mellan stolparna i jämnstora delar. Placera ändstolparna vid de 4 m långa horisontella brädornas ändar. Gör en övergripande skiss och räkna ut vilket material och vilka längder som behövs. När du bestämt var staketet ska stå, kan du märka ut höjden 1,80 cm. Använd ett snöre för att säkerställa att alla stolpar hamnar på en rät linje.

 3. Tips

  Trädgårdsstaket

  Trädgårdsbutiker har ett urval av olika staketsektioner och material. De flesta av dessa har given längd och höjd, med varierande kvalitet och pris.

 4. Dubbla stående brädor

  Ett staket av dubbla stående brädor ger rymdkänsla i kombination med bra insynsskydd, samtidigt som vinden kan passera fritt. Använd hyvlade brädor och stolpar av impregnerad furu eller annat lämpligt träslag. De horisontella brädorna är 1,8 x 14,5 x 400 cm och de vertikala brädorna är 1,8 x 14,5 x 180 cm. Stolparna har mått 68 x 68 mm, längd 270 cm.

 5. Avstånd mellan brädor

  Placera staketstolparna med 4 meters mellanrum, med mellanstolpar varannan meter. Kom ihåg att alla vertikala brädor ska ha samma delning och vara 4 meter långa. Passa in brädorna på andra sidan staketet så att de täcker spalterna. Montera 3 horisontella brädor på stolparna på ena sidan (nedtill, i mitten och upptill). Du kan använda brädor av samma dimension som de vertikala brädorna – bara längden skiljer. Skruva sedan fast de vertikala brädorna på de horisontella brädorna.

 6. Hur mycket virke behövs?

  I exemplet bygger vi ett staket som är 180 cm högt. Om du använder staketbrädor som är 1,8 x 14,5 cm, med 7 cm mellanrum, behöver du 5 brädor per meter på framsidan och 4 brädor per meter baktill. Det motsvarar 9 brädor per meter staket. Om staketet ska vara 12 meter långt behöver du alltså 9 x 12 = 108 vertikala brädor som är 180 cm långa. Vidare behöver du 3 horisontella brädor som är 4 m långa för varje sektion. Ett staket som är 12 meter långt består av 3 sektioner, vilket ger totalt 9 horisontella brädor som är 4 meter långa.


  Ta till några vertikala brädor extra för att täcka eventuellt spill eller andra oväntade behov. Montera brädorna med rostfria eller galvaniserade skruvar, 4 x 30 mm. Antal skruvar som behövs för de horisontella brädorna: 3 x 3 skruvar per bräda gånger 9 brädor = 81 skruvar. Antal skruvar som behövs för de vertikala brädorna: 108 x 3 = 324 skruvar. Totalt: 81 + 324 = 405 skruvar.

 7. Utsättning

  Markera staketstolparnas placering längs snörets utsida, till exempel med pinnar. Detta gör det lättare att hitta markeringarna när snörmarkeringarna blir svåra att se när du gräver stolphålen. Det underlättar om ni är två personer som sätter upp stolparna. Det gör det mycket enklare att till exempel driva ned stolparna och montera de horisontella brädorna.

 8. Stolphål

  Börja med att sätta hörnstolparna. Gräv ett trångt hål, 60 till 80 cm djupt, med en smal spade eller ett jordborr. Gräv ned till fast mark för att säkerställa att stolparna står stadigt. Om marken är torr kan du väta marken litet, så blir det lättare att gräva eller borra. Du kan också använda galvaniserade jordankaren, som slås ned direkt i marken.

 9. Rötskydd av stolpar

  Stolparna ska behandlas upp till 10 cm över markytan, för att förhindra att träet ruttnar. Det finns olika slags skyddsmedel, till exempel bitumen. Du kan också använda akrylharts, som är helt vattensäkert när det härdat. Ett annat alternativ för att förhindra röta är att placera stolparna i ett PVC-rör av större diameter.

 10. Stolpsättning

  Placera stolparna i hålen längs den utmärkta linjen. Stå på en trappstege och driv ned stolparna i marken med en slägga, så att samtliga stolpar sticker upp i höjd med snöret. Kontrollera med vattenpass mellan varje släggslag att stolpen är vertikal. Om stolpen hamnar snett medan du slår ned den, så att kanterna inte är rätt inpassade mot linjen, kan du vrida den rätt med hjälp av en skruvtving. Använd alltid skyddshandskar för att skydda händerna mot flisor.

 11. Gjutning av betong

  Fixera stolparna med betong. Blanda betongen och häll den i hålen. Blandning: 1 kg grov sand, 1 kg grus och 0,5 kg cement. Du kan också hälla snabbhärdande murbrukspulver direkt från påsen i hålet och tillsätta vatten. Kontrollera att stolpen förblir vertikal och korrekt uppriktad. Kontrollera med vattenpass eller lod. Knacka slutligen ned stolparna stadigt i marken med slägghandtaget.

 12. Mellanstolpar

  Placera mellanstolparna längs staketets centrumlinje, vid markeringarna som bilden visar. Om möjligt kan du dra ett snöre mellan de två ändstolparna, för att kontrollera att stolparnas överändar är i linje.

 13. Kontroll med vattenpass

  Använd en genomskinlig slang fylld med vatten för att kontrollera att stolparnas överändar är på samma nivå. Kontrollera att det inte finns några luftbubblor i slangen. Om överändarna inte är på samma nivå kan du såga av stolparna till rätt höjd.

 14. Montering av horisontella brädor

  Skruva först fast den nedre horisontella brädan strax ovanför marknivå. Kontrollera med vattenpass att den är horisontell. Förborra hålen för att undvika att träet splittras. Använd 3 skruvar per fog. Montera sedan den övre brädan och sist den mittre. Kontrollera att brädorna är horisontella.

 15. Använd skruvtving

  Det är lättare att montera brädorna om du låser dem på plats med skruvtvingar innan du skruvar fast dem. Det är bäst att montera en staketsektion i taget, eftersom det alltid finns viss risk att du mätt fel.

 16. Montering av vertikala brädor på framsidan

  Börja med den första vertikala brädan på den mest synliga sidan, till exempel närmast huset. Kontrollera alltid med vattenpass eller lod att brädorna är horisontella. Det underlättar om du tillverkar några distanser av trä, cirka 7 cm breda, för att mäta ut avståndet mellan brädorna. Kontrollera regelbundet avståndet mellan brädorna, eftersom brädornas bredd kan variera.

 17. Montering av vertikala brädor på baksidan

  När du monterat brädorna på framsidan börjar du om från början och märker på staketets baksida ut mitten av spalterna mellan de på framsidan monterade brädorna. Detta visar var mitten av den första brädan på staketets baksida ska placeras. Det är lämpligt att märka ut centrum av samtliga mellanrum som kontroll. Kontrollera sedan med vattenpass eller lod att alla komponenter är vertikala och korrekt inpassade.

 18. Grindar

  Det kan vara lämpligt att montera en grind i staketet. Standardmått för en grind är 90 cm bredd och samma höjd som staketet. För att grinden ska bli extra stark och inte böja sig, montera två diagonalbrädor i 45° vinkel.° Grindstolparna sätts upp på samma sätt som staketstolparna. Du behöver: gångjärn, regel- eller nyckellås samt skruvar och muttrar. Om så behövs kan du använda högre staketstolpar och förbinda dem med en tvärslå, för att fördela grindens vikt.

 19. Stolptak

  Sätt stolptak på stolparna för att skydda dem från regnvatten, som kan göra att träet ruttnar. Du kan också spika fast takpapp på stolpändarna, eller snedsåga stolparna.

Betyg

Betygsätt denna steg för steg-anvisning.

Sätta upp staket

4.2
4.2 of 5

561 totalt

 • 5
  348
 • 4
  101
 • 3
  33
 • 2
  21
 • 1
  58