Disclaimer

Juridisk rådgivning från Skil Europe BV

© Copyright 2017

Med ensamrätt. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt dessas sammansättning på Skils webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra kommersiella skyddande rättigheter. Innehåller på dessa webbplatser får ej kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål. Vissa Skil-webbplatser innehåller även bilder som påverkas av tredje parts upphovsrätt.

Varumärken

Om inget annat anges skyddas alla varumärken på Skils webbplatser av varumärkeslagstiftning. Detta gäller särskilt Skils varumärken, produktnamn, företagslogor och emblem. Alla märken och designelement på våra webbplatser är immateriell egendom tillhörande Skil Europe BV.

Information om garanti

Denna webbplats har byggts med största omsorg. Skil Europe BV kan trots detta inte garantera att informationen på webbplatsen är korrekt. Skil Europe BV frånsäger sig härmed allt ansvar för skador som kan komma att uppstå som direkt eller indirekt resultat av användning av denna webbplats, utom i de fall där Skil har gjort sig skyldigt till uppsåtligt fel eller grov underlåtenhet.

Licensinformation

All immateriell egendom som finns på Skils webbplats – t.ex. patent, märken och upphovsrättsligt skyddat material – är skyddad. Denna webbplats ger inte användaren licens att använda immateriell egendom som tillhör Skil eller tredje part.

Juridisk information

Skil Europe BV Limited tackar dig för ditt besök på denna webbplats och för ditt intresse för våra produkter. Alla de persondata som du anger på skils webbplats kommer att lagras, bearbetas och (vid behov) föras vidare till Skil Europe BV:s företag, dock endast för att kunna ge dig personlig service, skicka produktinformation till dig eller för att ge dig serviceerbjudanden. Skil Europe BV garanterar att dina data kommer att behandlas med strikt sekretess och enligt de krav som ställs av dataskyddslagstiftningen.