Garanti

Alla verktyg från SKIL är noggrant kontrollerade och grundligt testade, och de har genomgått SKILs hårda kvalitetskontroll. Därför ger SKIL garanti på både sina el- och mätverktyg. Garantin begränsar inte de garantirättigheter som köparen erhåller enligt köpeavtalet med återförsäljaren eller enligt gällande lagar.

Vi tillhandahåller en garanti för SKIL-verktyg enligt följande villkor:

1. Vi utfäster en garanti enligt bestämmelserna i nedanstående punkt 2 till 8 genom att kostnadsfritt åtgärda eventuella defekter på verktyg som uppstår inom garantins giltighetstid och som uppenbarligen beror på material- eller produktionsfel.

2. Garantins giltighetstid är 24 månader, eller 12 månader om verktyget används professionellt eller under liknande omständigheter. Garantins giltighetstid börjar det datum då den ursprungliga köparen köpte produkten enligt vad som anges på det ursprungliga inköpsbeviset.

3. Följande ingår inte i garantin:

  • Delar som slits vid normal användning eller normalt slitage, liksom verktygsdefekter som orsakas av förslitning vid normal användning eller normalt slitage.
  • Verktygsdefekter som beror på att bruksanvisningen inte följs, felaktig användning, användning under onormala förhållanden, överbelastning eller felaktigt underhåll.
  • Verktygsdefekter som beror på användning av tillbehör eller delar som inte är originaldelar eller originaltillbehör från SKIL.
  • Verktyg som har ändrats eller till vilka man har gjort tillägg.
  • Mindre kvalitetssänkningar som inte ändrar verktygets värde eller användbarhet betydligt.

4. Vi tillhandahåller en sex månader lång garanti på uppenbara material- eller produktionsfel på batteriet, trots att batterier är delar som utsätts för normalt slitage.

5. Vi åtgärdar fel som vi bedömer omfattas av garantin genom att reparera det trasiga verktyget utan kostnad eller genom att byta ut det (ev. mot en likvärdig modell). Äganderätten till utbytta verktyg eller delar övergår till oss.

6. Krav som faller inom ramen för garantin måste lämnas in under dess giltighetstid. Det aktuella verktyget, exklusive tillbehör eller specialväskor, måste lämnas in tillsammans med det ursprungliga inköpsbeviset med inköpsdatumet och en produktbeskrivning, till säljaren eller något av de kundtjänstcentra som anges på www.skileurope.com. Delvis eller helt isärplockade verktyg omfattas inte av garantin. Om köparen skickar verktyget till säljaren eller till ett kundtjänstcenter, ska köparen stå för transportkostnader och risker.

7. Andra krav än rätten att få felet åtgärdat enligt vad som anges i garantin omfattas inte av den här garantin.

8. Garantiperioden för verktyget ska inte förlängas eller förnyas pga. eventuellt arbete som vi utför enligt den här garantin.

Ovanstående garanti omfattar verktyg som köps och används i Europa.

Garantin styrs av Nederländernas lagstiftning, exklusive Lagen om internationella köp (CISG).

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Nederländerna

April 2017