Personuppgiftshantering

Sekretesspolicy Skil Europe BV

Skil Europe BV tackar dig för ditt intresse för våra produkter och för ditt besök på vår webbsida.

Skil respekterar din personliga integritet

Skyddet för din integritet i samband med vår behandling av dina personuppgifter är en viktig fråga för oss, och vi ger det särskild uppmärksamhet i våra affärsprocesser. Personuppgifter som sparas vid dina besök på våra webbplatser behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande lagar. Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy. Skils webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte täcks av denna sekretesspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter

När du besöker våra webbplatser registrerar vår webbserver automatiskt namnet på din internetleverantör, vilken webbplats som länkade dig dit, vilka webbplatser du faktiskt besöker samt datum och tidslängd för ditt besök. Skil kan komma att använda cookies och aktiva komponenter (t.ex. JavaScript) för att registrera våra besökares preferenser och förbättra våra webbplatser därefter. Du kan ställa in din webbläsare till att antingen meddela när du får en cookie eller till att vägra ta emot cookies. Observera att för de flesta webbplatser gäller att vissa delar av webbplatsen kan komma att fungera dåligt om du avvisar en cookie.

Ytterligare persondata lagras endast om du själv väljer att göra det – t.ex. vid registrering, frågeformulär, tävling eller vid utförande av ett avtal.

Användning och utlämnande av personuppgifter och specifikation av syfte

Skil kommer endast att använda dina persondata till teknisk hantering av webbplatserna, kundadministration, produktundersökningar och marknadsföring, och endast i den utsträckning som det är nödvändigt i varje enskilt fall. Dina persondata kommer inte att lämnas ut till tredje part utanför Skil Europe BV utan ditt medgivande.

Säkerhet

Skil använder olika säkerhetsåtgärder för att skydda de data vi har i vår besittning mot manipulering, förlust, tillgång för icke behöriga personer eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsprocedurer förbättras hela tiden i takt med att ny teknik blir tillgänglig.

Valfrihet

Vi skulle vilja använda dina uppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster och be om din åsikt när det behövs. Ditt deltagande i sådana kampanjer är naturligtvis helt valfritt. Om du inte går med på det kan du informera oss när du vill så att vi kan stoppa all sådan användning av dina uppgifter. Om du vill ha mer information om detta kan du konsultera de lokala webbplatstjänsterna.

Kontakt

Om du vill ha mer information, praktiska tips, eller om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår högste dataskyddsansvarig. Om det trots våra ansträngningar skulle förekomma felaktiga uppgifter kommer vi att korrigera dessa enligt dina önskemål. Om det trots våra ansträngningar skulle förekomma felaktiga uppgifter kommer vi att korrigera dessa enligt dina önskemål.

Robert Bosch France
Mr. Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
Frankrike