Skrapa

Skrapa

  1. SKIL Masters 7720 MA Skrapa
    • 250 Watt
    • Tre varvtalsinställningar
    • ”Clic” tillbehörsbyte