Renare arbete med SKILs dammnivåindikator

SKIL presenterar stolt den innovativa dammnivåindikatorn som gör ditt liv lättare under slipning. Vid slipning är damm det mest frustrerande. Slipning producerar stora mängder damm, som slipmaskinen ofta inte samlar upp effektivt. Denna innovation från SKIL gör det enkelt att hålla arbetsmiljön renare.

Maximal sugkraft för renare arbete
Dammnivåindikatorn visar när det är dags att tömma dammbehållaren. Om det görs i tid försämras inte sugeffekten, vilket gör arbetet renare tack vare att slipmaskinen samlar upp dammet så effektivt som möjligt. Normalt vet man inte exakt när det är dags att tömma dammbehållaren. Om den är alltför full sjunker sugeffekten så att damm blir kvar. Det fungerar ungefär som en vanlig dammsugare. SKILs dammnivåindikator introducerar samma lösning, speciellt för slipjobb.