Säkerhet

Säkerhetsuppgifter brukar handla om att göra ett bostadshus eller en annan byggnad säkrare. Förutom uppgifter som installation av dörrlås eller fönsterhakar, kan säkerhet också innebära brandskydd. Våra steg för steg-anvisningar visar exakt vad du ska göra om du vill skydda ditt hem från inbrott eller brand.

  • Installera en rökdetektor

    Att känna sig hemma innebär också att man känner sig trygg. En del av det är en rökdetektor/brandvarnare. Vid en eldsvåda frigörs giftiga ämnen…
  • Montera ett dörrlås

    Oftast har dörrar från gör-det-själv-butiker ett urtag i kanten för ett lås. Oftast finns det inga hål (för dörrhandtag och vid behov en nyckel)…
  • Inbrottsskydd

    De flesta inbrott görs genom en dörr eller ett fönster som är lätt att öppna. Genom att vidta några enkla åtgärder kan du göra ditt hem mycket…