Serviceadresser

Skils servicestationer finns över hela världen. På den här sidan hittar du din närmaste servicestation. Letar du efter en servicestation i ett annat land, klicka här.

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 BALLERUP

Tel 020 414455
Fax: 020 868777
Tel. Kundtjänst: 08 7501820
Fax: 08 7501676
Email: service.verktyg@se.bosch.com