SKIL 0500 AB Laservattenpass

  • Flerfunktions laservattenpass med obegränsade möjligheter
  • Laserstrålen ställs lätt in med hjulet
  • Laserstrålen kan riktas horisontellt, vertikalt, i hörn och till och med i vinkel

Vill du handla i en fysisk butik? Klicka här för att hitta en butik nära dig.