SKIL 0551 AB Detector

  • Multidetektering: upptäcker järnhaltiga metaller, icke-järnhaltiga metaller och strömförande kablar
  • Displayen hjälper dig att hitta föremålen och är enkel att läsa av
  • Detektering av strömförande ledare är alltid aktivt, för maximal säkerhet

Vill du handla i en fysisk butik? Klicka här för att hitta en butik nära dig.