SKIL 0580 AA Digital vinkelmätare

  • Horisontellt och vertikalt vattenpass
  • Indikator för svagt batteri
  • Automatisk avstängning efter 5 minuters inaktivitet

Vill du handla i en fysisk butik? Available in Stores
.