SKIL 7450 AA Excenterslip

  • Samtidig excentrisk och roterande rörelse ger fint slipresultat och snabb materialavverkning vid lågt tryck
  • Tryckstyrningslampor varnar när du trycker för hårt – låt verktyget göra jobbet.
  • Inbyggt dammutsugnings- och dammfiltersystem för renare arbete

Vill du handla i en fysisk butik? Klicka här för att hitta en butik nära dig.