SKIL 7720 MA Skrapa

  • Mångfunktionellt 250 W verktyg för alla slags skrapnings-, avjämnings-, restaurerings- och täljningsarbeten
  • Snabbt byte och borttagning av tillbehör utan verktyg
  • Extra tryckgrepp för största möjliga komfort
Skil Masters

Vill du handla i en fysisk butik? Klicka här för att hitta en butik nära dig.