Uppfinningar & patent

Från det att vi uppfann cirkelsågen 1924 och fram till idag har SKIL alltid stått i främsta ledet när det gäller relevanta och innovativa uppfinningar och patent.

1924 | Cirkelsåg

Skilsaw uppfanns redan innan företaget grundades. SKILsaw blev ett varumärke som idag är välkänt över hela världen och som snart kom att beteckna en hel kategori nya elektriska verktyg.

1964 | Variabel hastighetskontroll

Denna funktion ger verktyget högre prestanda och gör det mer lätthanterligt.

1978 | Automatisk bandcentrering (ABC)

ABC-funktionen centrerar automatiskt slipbandet och gör det lätt att få högkvalitativ slipning.

1983 | Auto-Scroller

Denna figursågningsfunktion gör det möjligt att automatiskt rotera bladet 360 grader runt dess axel, så att man med bara en hand lätt kan skapa invecklade mönster.

1983 | RBR

RBR-systemet med reversering av roterande kolborstar gör det möjligt att ändra rotationsriktning och maximera motorns effektivitet.

1988 | EMH

EMH har gjort det möjligt att lätt borra sig igenom alla typer av betong.

1992 | Flexi-charge

Ett stort antal sladdlösa elverktyg som fungerar med samma typ av batteri, t.o.m. med olika spänningar.

2000 | Clic-borrmaskiner

”Clic”-systemet för borr gör det enklare både att borra och att byta skruvbits.

2000 | Clic-multislipar

Med FOX slipmaskin och Octo ”Clic”-system kan du byta slipsula utan extra verktyg.

2003 | Vinkelslip med två handtagslägen

Vinkelslip med två handtagslägen för bättre säkerhet och ergonomi.

2004 | Justerbart sprängskydd för vinkelslip

Vinkelslipens sprängskydd kan justeras utan verktyg.

2004 | Tillbehörsnyckel för vinkelslip

Tillbehörsnyckeln i sidohandtaget (infällt läge) används för att byta kapskiva (utfällt läge).

2004 | Slipram

Bandslipens slipram säkerställer att ytan alltid blir plan.

2004 | Bandrengörare (BCD)

Anordning för rengöring av band med inbyggt rengöringsblock. Fördelen är: den sparar tid, är säker, manövreras enkelt med knapp samt gör det möjligt att tappa bort gummiblocket.

2005 | Borrmaskin med dammfilter

Borrmaskin med inbyggt dammsugningssystem. Suger upp damm när du borrar i sten.

2005 | Dubbel laser

Cirkelsågslaser som gör det möjligt att ta med sågsnittets vidd i beräkningen vid sågning efter linje.

2005 | Flexibel slipskiva

Den flexibla slipskivan garanterar bra slipning även på rundade ytor.

2007 | ”Auto Clic” för slipmaskiner

Skils ”Auto Clic-spindellås” är det enklaste sättet att byta slipskiva. Skivan låses med en enkel knapptryckning.

2007 | Vakuumteknik

Innovativt dammsugningssystem som gör att dammledningarna inte blockeras samt ökar dammupptagningens effektivitet.

2012 | Borrmaskin med flerfunktionsreglage

Med detta praktiska reglage växlar du lätt mellan olika funktioner: byte av borr, borrning i trä och metall eller slagborrning i murverk och betong.

2012 | Multislipar

Ett robust, mångfunktionellt tillbehör gör att du snabbt och enkelt kan växla mellan multislipens olika funktioner.

2012 | Dammnivåindikator

Om du använder en slip med dammnivåindikator ser du när det är dags att tömma dammbehållaren.

2014 | Tigersåg och figursåg i kombination

Kombinationssåg: det smarta, justerbara handtaget gör att du kan använda detta mångsidiga verktyg som figursåg eller tigersåg. Montera ett figursågsblad för finsågning (till exempel av laminatgolv) eller använd ett tigersågsblad för grovsågning (som trädbeskärning).

2015 | Arbeta längre med Hybrid Power

Genom att ansluta laddningssladden till den sladdlösa borrmaskinens (inbyggda) batteri när det är nästan urladdat, kan du fortsätta arbeta längre.